Guvernul a modificat miercuri Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, "in vederea corectarii deficientelor existente in domeniul urbanismului", potrivit comunicatului remis de Executiv.

Astfel, actul normativ prevede limitarea derogarilor prin consolidarea planului urbanistic general (PUG) si incadrarea mult mai stricta a documentatiilor de ordin inferior (PUZ si PUD).

Prin urmare, emiterea autorizatiilor de construire se va face direct, ca regula generala, in baza prevederilor Planului Urbanistic General, pentru zonele pentru care exista reglementari privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor.

Planul Urbanistic General va identifica in mod obligatoriu zonele cu reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau de detaliu, va contine lista principalelor proiecte de dezvoltare, va stabili zonele cu interdictie temporara sau definitiva de construire si va prevedea zonele in care se preconizeaza operatiuni de regenerare urbana.

Citeste si:

Planul Urbanistic Zonal va fi elaborat numai dupa emiterea unui aviz de oportunitate eliberat de administratia publica locala, care va prevedea teritoriul ce urmeaza a fi reglementat si dotarile de interes public necesare. Acesta va putea modifica reglementari din Planul Urbanistic General cu privire la regimul de construire, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) si retragerea cladirilor fata de aliniament.

Guvernul a mai decis ca autoritatile sa asigure "in mod obligatoriu" participarea publicului la toate deciziile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, prin informare si consultare.

Modalitatile concrete de consultare vor fi prevazute in "Procedura de informare si consultare a populatiei pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului", care va fi elaborata pana la sfarsitul anului 2008.