Persoanele care doresc sa lucreze in Israel in domeniul constructiilor se pot inregistra la structurile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.Angajarea se va face in baza "Protocolului privind recrutarea muncitorilor romani pentru lucrari temporare in domeniul constructiilor in statul Israel", incheiat anul trecut intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Israel. In baza acestui protocol sunt oferite 3.000 locuri de munca pentru persoanele care au calificare sau experienta in meseriile de: dulgher pentru cofraje de constructie industrializata, fierari - betonisti, zidari - faiantari si zidari - tencuitori pentru lucrari de tencuit, potrivit Mediafax.

Protocolul este pus in aplicare de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din Romania si Autoritatea pentru Populatie, Emigrare si Frontiera din Israel. Persoanele care doresc sa ocupe un loc de munca in Israel trebuie sa nu mai fi lucrat anterior in acest stat, sa nu aiba rude de gradul I care lucreaza deja acolo, cu exceptia fratilor, sa nu aiba cazier judiciar, sa fie apti psihic si fizic de munca intensa in conditiile climatice specifice statului de destinatie, inclusiv munca la inaltime si manipulare de greutati si sa nu sufere de anumite boli cronice.

Inscrierile se fac la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau la cea a municipiului Bucuresti, in functie de domiciliul solicitantului, cu urmatoarele documente: cerere tip, declaratie-tip bilingva, copii de pe carte de identitate si pasaport, copii ale actelor de studii si de calificare si copii ale documentelor care atesta experienta si vechimea in munca. Potrivit ANOFM, contractele de munca se incheie pentru o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum 63 de luni, iar salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani. Persoanele interesate pot obtine informatii legate de cazare, asigurare medicala, transport, viza, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, conditii de munca si de viata pe site-ul ANOFM.