Ministerul Finantelor Publice modifica si completeaza Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal, adaugand la articolul 60 un alt punct prin care sunt scutiti de la plata impozitului nu doar persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele fizice care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, activitati de cercetare-dezvoltare si activitati sezoniere, ci si persoanele care exercita profesia de medic.

La articolul 60, dupa punctul 4 se introduce un nou punct cu urmatorul cuprins:

Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor precum si din activitati independente din exercitarea profesiei de medic, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finantelor publice.

Totodata, Guvernul Tudose a promis la sfarsitul lunii iunie ca va veni cu solutii pentru a impiedica plecarea medicilor in strainatate prin scutirea medicilor de impozitul pe venit sau conditii mai bune pentru infiintarea unor cabinete medicale in zonele defavorizate, dar si infiintarea unui Catalog National al Profesionistilor din Sanatate.

Sursa foto: Spotmatik Ltd/Shutterstock