PALMED ia act de demersul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) cu privire la restituirea unor sume aferente serviciilor medicale paraclinice furnizate in perioada 2013-2015 persoanelor asigurate si decontate operatorilor publici si privati in baza contractelor pe care acestia le aveau cu respectiva institutie publica.

"CASMB a transmis furnizorilor de servicii medicale paraclinice invitatia de a ridica de la sediul acesteia notificarile prin care acestia sunt somati ca, intr-un termen de 30 de zile de la comunicare, sa restituie anumite sume ce au facut obiectul decontarii in perioada mentionata mai sus. Temeiul invocat este, in principal, un raport de control al CNAS efectuat la CASMB, document care pana acum nu a fost facut cunoscut altcuiva decat entitatii controlate. Sunt sume de ordinul sutelor de mii de lei, pentru fiecare furnizor si la nivelul zecilor de milioane de lei la nivelul Municipiului Bucuresti", a precizat Cristian Hotoboc, presedintele PALMED.

"Consideram demersul CASMB ca fiind nelegal, fara baza contractuala, iar concluziile, ca apartinand unei actiuni de control la care furnizorii de servicii medicale, publici si privati, nu au fost parte. Continuarea acestui demers fara ca macar sa fie aduse la cunostinta acestora elemente esentiale cum ar fi: raportul de control in integralitatea sa, faptele imputabile, un eventual prejudiciu, legatura dintre fapta si prejudiciu, si individualizarea raspunderii, reprezinta un act regretabil, de natura sa puna la indoiala cel putin profesionalismul persoanelor responsabile de initierea acestuia", a adaugat Cristian Hotoboc.