ASF nu taie comisionul brokerilor la RCA, dar va fi mentionat pe polite

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat un set de masuri prudentiale destinate modificarii Normei RCA, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2015, cu impact asupra industriei de asigurari si a predictibilitatii tarifelor, precum si a solutionarii petitiilor si a cerintelor minime referitoare la calitatea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor.

In ceea ce priveste impactul asupra activitatii de subscriere a politelor RCA, ASF a fost stabilit in sarcina asiguratorilor obligatii privind modul de ofertare a politelor RCA, indiferent de canalul de distributie (direct sau prin intermediar):

• Asiguratorii RCA/intemediarii in asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate ASF;
• Asiguratorii RCA au obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare indiferent de canalul de distributie utilizat;
• Este interzisa asiguratorilor RCA/intemediarilor in asigurari acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la incheierea unei polite de asigurare RCA;
• Oferta asiguratorului trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minimum 3 zile si sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achizitie directa si data pana la care oferta este valabila;
• Oferta trebuie sa contina criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv raspunsurile oferite de catre potentialul asigurat (spre exemplu: varsta, domiciliu, marca vehicul etc.).

A fost interzisa, de asemenea, modificara tarifelor de prima mai devreme de 12 luni de la ultima modificare (notificata catre ASF) si impusa obligatia asiguratorului RCA de a utiliza tarife de prima astfel incat sa se acopere toate obligatiile ce decurg din incheierea contractelor de asigurare. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare.

ASF a limitat si reducerile comerciale ce pot fi acordate de catre asiguratori in baza tarifului de prima si constituie ca obligatorie mentionarea pe polita a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achizitie directa, acestea fiind incluse in prima de asigurare totala.

Citeste si:
ASF Italia îndeamnă la reglementarea criptomonedelor
ASF Italia îndeamnă la...

"Asiguratorii au obligatia sa efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achizitie inregistrate si sa adopte masurile care se impun pentru a asigura concordanta politicilor de achizitie cu obligatiile asumate prin politele incheiate. ASF isi rezerva dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportati sa intervina prin limitarea comisionului de intermediere", a declarat Cornel Coca Constantinescu (foto), prim-vicepresedinte ASF.

El a adaugat ca "nu este normal sa fie un dezechilibru intre asiguratori in ceea ce priveste tarifele de prima la RCA. In ceea ce priveste comisionul mediu acordat brokerilor in piata pentru toate produsele de asigurare, acesta este de 18%, in prezent, si consideram ca este prea mare, daca ne raportam la dimensiunea ratei combinate actuale de 130%. Tarifele de prima trebuie sa acopere toate cheltuielile ce decurg din subscrierea de RCA iar costurile cu aceste comisioane nu pot crea un dezechilibru. Acest procent mediu de 18% este influentat de comisionul la RCA care ajunge la 25-30%. De aceea comisionul pe acest sector trebuie sa fie unul normal, in conditiile in care cheltuiala cu distributia directa este undeva la 10-14% pentru asigurator. La acest nivel trebuie sa se regaseasca si acest comision acordat brokerilor".

Cornel Coca Constantinescu a mai mentionat ca in nici un caz brokerii nu sunt principala problema a pietei de aigurari. "Modificarile pe care le-am adus vizeaza in principal activitatea asiguratorilor, dar comisioanele de intermediere sunt parte a calculului primei de asigurare".

Potrivit modificarilor ASF, brokerii au obligatia de a incasa prima de asigurare pentru RCA direct in contul asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sa vireze integral in contul aiguratorului prima incasata aferenta RCA in cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii. Politele pot fi incheiate cu cel mult 30 de zile inainte de data intrarii in valabilitate a acestora. De asemenea, asiguratorul trebuie sa restituie diferenta de prima RCA in cazul rezilierii politelor (spre exemplu transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului) in termen de maximum 10 zile.

Citeste si:
De ce s-au coalizat transportatorii rutieri in jurul conducerii ASF
Transportatorii rutieri s-au...

Impactul asupra constatarii si lichidarii daunelor:

 • posibilitatea externalizarii activitatii de constatare si lichidare a daunelor RCA;
 • in cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzura);
 • in stabilirea cuantumului despagubirilor, limitarea acoperirii politelor RCA la nivelul preturilor practicate de reprezentantele auto din Romania;
 • stabilirea unor termene si obligatii privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatarilor in termen de maximum 3 zile de la solicitare).

In privinta normei privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor in asigurari, printre modificari se regasesc:

 • se definesc notiunile de “petent”, “imputernicit legal” si “petitie” in mod clar, pentru a stabili persoanele indreptatite sa depuna petitii referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare;
 • Societatile de asigurare au obligatia de a publica lunar, pe site-ul propriu, informatiile pentru toate petitiile inregistrate indiferent de provenienta acestora (atat direct la societatea de asigurare, cat si petitiile inregistrate la ASF). Datele sunt actualizate in primele 7 zile ale fiecarei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie sa raporteze la ASF situatia petitiilor inregistrate;
 • Se detaliaza modul de inregistrare a petitiilor in registrul electronic unic, in conditii de securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor efectuate de catre ASF la societati, care au relevat un mod neunitar de inregistrare a petitiilor;
 • Brokerii de asigurare trebuie sa aiba si sa transmita ASF proceduri scrise de solutionare a petitiilor si sa puna la dispozitia ASF, in format electronic, in termen de cel mult 10 zile calendaristice, documentele solicitate. Se detaliaza tipurile de documente care vor trebui puse la dispozitia ASF pentru instrumentarea unei petitii;
 • in cazul solicitarilor intemeiate de prelungire a termenelor de transmitere a documentatiilor solicitate de catre ASF, limita temporala se reduce de la 7 zile lucratoare la 5 zile calendaristice;
 • Se introduce o noua raportare calitativa atat pentru asiguratori, cat si pentru brokeri ca urmare a recomandarii nr. 5 din ghidul EIOPA.

Scopul acestor modificari este solutionarea mai rapida si eficienta a petitiilor asiguratilor/pagubitilor referitoare la societatile/brokerii de asigurare, potrivit ASF. In privinta modificarilor privind activele admise sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor, ASF doreste sa determine asiguratorii sa reduca ponderea activelor nelichide din portofolii in vederea cresterii capacitatii lor de a-si onora obligatiile asumate prin contractele de asigurare.

Modificarea este de natura prodentiala, iar asiguratorii trebuie sa se conformeze noilor cerinte incepand cu trimestrul IV al exercitiului financiar 2014 (situatia trebuie depusa pana la sfarsitul lunii ianuarie 2015).

Printre modificari se numara: se elimina anumite tipuri de active admise (spre exemplu terenuri agricole si extravilane); se ajusteaza/introduc unele limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru 3 tipuri de active:

Citeste si:
Grupul BRD raportează un profit în scădere cu 35,7% în 2020
Grupul BRD raportează un...
 • 20% din rezervele tehnice brute in terenuri si constructii;
 • 90% din rezervele tehnice brute in depozite si disponibilitati la institutii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezerve intr-o singura institutie de credit;
 • 5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare la asiguratori/reasiguratori care nu detin un rating acordat de cel putin una dintre agentiile de rating inregistrate sau certificate in conformitate cu regulamentul Comisiei Europene (1060/2009).

Se introduc, de asemenea, reguli suplimentare de evaluare a activelor in privinta creantelor de la asigurati si intermediari. "Modificarile adoptate de catre ASF in privinta reglementarii si supravegherii sunt derivate din necesitatile pietei asigurarilor, transformarii cadrului general in care se desfasoara activitatea economica generala si de nevoia unei imbunatatiri permanente a protectiei asiguratilor/pagubitilor, prin masuri prudentiale, preventive, in scopul cresterii stabilitatii pietei financiare non-bancare", a mai spus Cornel Coca-Cosntantinescu.

Despre autor
Marius Alexandru Stanciu
Absolvent al Facultatii de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si al unui program de Master, cu specializarea Economie Europeana, sustinut in aceeasi institutie, Marius Alexandru Stanciu dispune de o experienta jurnalistica de peste 12 ani, dobandita in cadrul redactiei Wall-Street.ro si acopera din punct de vedere editorial evenimente si interviuri din piata imobiliara, piata asigurarilor si pensii private.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Finanțe - Bănci »Setari Cookie-uri