Potrivit proiectului de lege adoptat, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice vor avea acces la infrastructura fizica detinuta de operatorii de retea. Masurile incluse in proiectul de lege au in vedere stimularea extinderii eficiente a retelelor de banda larga si dezvoltarea concurentei in domeniul comunicatiilor electronice, prin facilitarea accesului pe proprietati si a construirii retelelor de comunicatii electronice si infrastructurilor fizice asociate acestora, se arata intr-un comunicat al Guvernului, scrie Mediafax.

Aceste masuri urmaresc incurajarea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de comunicatii electronice si a infrastructurilor fizice existente. Proiectul de lege transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2014/61/UE, privind masuri de reducere a costului instalarii retelelor de comunicatii electronice de mare viteza. Proiectul defineste operatorul de retea drept un operator economic autorizat sa furnizeze retele de comunicatii electronice, precum si operatorul economic care detine in proprietate, administrare sau concesiune o infrastructura fizica destinata instalarii de retele de comunicatii electronice, inclusiv iluminatul public, gaze naturale, energie termica si apa, evacuarea sau tratarea apei uzate si sistemele de canalizare sau de drenare.
De asemenea, este operator de retea si operatorul economic care detine in proprietate, administrare sau concesiune o infrastructura fizica de transport prin utilizarea careia se furnizeaza servicii de transport, ca, de exemplu, infrastructura fizica de transport a cailor ferate, drumurile, porturile si aeroporturile.

Proiectul de act normativ include o serie de criterii pentru stabilirea tarifelor de acces la infrastructura fizica, in scopul recuperarii costurilor suportate de catre operatorii de retea. Acestea vor fi bazate pe tarife de acces orientative, propuse de catre ANCOM, care sa fie avute in vedere la negocierea contractelor de acces la infrastructura fizica.

In vederea facilitarii exercitarii dreptului de acces la infrastructura fizica a operatorilor de retea, proiectul de lege prevede si dreptul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sa aiba acces la informatiile privind amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice, inclusiv printr-un punct de informare unic, ce va fi organizat si gestionat de ANCOM, pana la 1 ianuarie 2017. Astfel se va oferi acces la informatii privind amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuala a infrastructurii fizice, precum si punctele de contact ale operatorilor de retea. Pentru asigurarea transparentei, la solicitarea scrisa a furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice, operatorii de retea pun la dispozitia acestora prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, informatii privind lucrarile de inginerie civila proprii aflate in curs sau planificate, pentru care autorizatia de construire a fost acordata sau cererea de eliberare a autorizatiei de construire a fost depusa ori este prevazuta a fi depusa in urmatoarele 6 luni.