Operatiunea a fost autorizata de Guvern prin ordonanta care modifica OU 88/1997 privind privatizarea societatilor, anunta Mediafax.

Alte conditii care trebuie indeplinite cumulativ pentru ca operatiunea sa poata fie efectuata sunt efectuarea unei analize tehnico-economice care sa cuprinda justificari, masuri si/sau propuneri privind imbunatatirea cadrului economic si/sau social la nivel local sau national, cu un raport redactat de proprietarul activelor la cererea potentialului cumparator, transferul sa fie efectuat cu titlu oneros, pretul fiind determinat in baza unui raport al unui evaluator autorizat (in toate cazurile, pretul de transfer nu va fi mai mic decat valoarea recomandata de evaluator), transferul sa fie efectuat cu respectarea normelor nationale si comunitare in materie de concurenta si ajutor de stat, precum si sa fie exprimat acordul expres al creditorilor, daca activele transferate sunt grevate de sarcini.

Transferul activelor va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor sau consiliul de administratie.

Institutiile publice nu vor avea dreptul sa participe la cumpararea de actiuni, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare.