Executarea silita a partilor sociale, de la teorie la practica (II)

Executarea silita a partilor sociale apare deseori ca o solutie la indemana pentru creditorul care este interesat atat de satisfacerea creantei sale, cat si de preluarea unei societati functionale a carei activitate este de natura sa ii si aduca un profit pe termen lung, ce poate depasi valoarea initiala a creantei sau a eventualei investitii.

[prima parte a articolului, disponibila aici: Executarea silita a partilor sociale, de la teorie la practica (I)]

4. Care sunt efectele executarii silite a partilor sociale?

De la data remiterii certificatului de adjudecare, va opera transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale. Acest act urmeaza a fi inregistrat la oficiul registrului comertului, pentru a asigura opozabilitatea transferului fata de terti. Adjudecatarul va deveni asociat al societatii respective, cu toate drepturile specifice ce se nasc din aceasta calitate, respectiv dreptul de a participa la profit si pierderi, dreptul de a vota in adunarea generala, dreptul de a transfera partile sociale unui tert in conditiile legii etc.

5. Ce piedici poate intampina un creditor care adjudeca partile sociale in contul creantei?

Impedimentele teoretice la executarea partilor sociale presupun o necorelare a legislatiei in materia societatilor comerciale cu prevederile procedurale actuale.

Astfel, anterior intrarii in vigoare a Codului de Procedura Civila care precizeaza in mod expres la art. 756 alin. 2 posibilitatea executarii actiunilor si partilor sociale, un potential argument substantial in contra unei astfel de transfer involuntar il reprezenta textul art. 66 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Aceasta dispozitie face referire la drepturile creditorilor asociatului numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului din bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii cuvenite prin lichidare. Acelasi text legal prevede posibilitatea popririi de catre creditori a partilor ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau de a sechestra si vinde actiunile debitorului lor, fara a face vreo mentiune asupra aplicarii sechestrului si pe partile sociale.

Aceste aspecte, corelate cu necesitatea aprobarii transferurilor partilor sociale de catre asociatii reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social conform art. 202 alin. 2 din Legea societatilor comerciale si cu necesitatea mentinerii affectio societatis, care s-ar pierde prin preluarea partilor sociale fara acordul celorlalti asociati, au condus la opinii doctrinare si jurisprudentiale ferme impotriva executarii silite a partilor sociale. Aceste teze au fost si in trecut combatute prin invocarea dispozitiilor art. 452 Cod Procedura Civila 1864 care permiteau executarea silita prin poprire a sumelor de bani, titlurilor de valoare sau bunurilor mobile incorporale datorate debitorului de un tert.

Citeste si:
Clotilde Armand: Romprest execută silit o clădire a Consiliului Local
Clotilde Armand: Romprest...

In prezent, sub imperiul reglementarii Codului de Procedura Civila in vigoare, impedimentele anterioare nu mai pot subzista, in conditiile in care legiuitorul a stipulat din punct de vedere substantial posibilitatea ipotecarii partilor sociale in concordanta cu art. 2389 lit. d) Codul Civil, iar din punct de vedere procedural, posibilitatea executarii silite a partilor sociale potrivit art. 756 lit. b din Codul de Procedura Civila.
Cu toate acestea, impedimentele practice actuale se reflecta in deficientele inregistrarilor actelor de transfer al partilor sociale la oficiul registrului comertului, cu eludarea dispozitiilor privind publicarea pentru opozabilitate a actului de transfer in Monitorul Oficial, astfel cum prevede art. 202 Legea societatilor comerciale pentru transferurile voluntare. In plus, asociatii ale caror parti sociale nu sunt supuse executarii silite ori alte persoane interesate au dreptul de a promova cereri de interventie in cererea de inregistrare adjudecatarului, iar disputa urmeaza a fi deferita spre solutionare tribunalului, prin transmiterea de catre registrul comertului catre instanta a dosarului, alaturi de toate actele aferente.

Solutionarea acestor interventii produce intarzieri in clarificarea situatiei de asociat a creditorului adjudecatar. De asemenea, si procesul decizional al societatii poate fi afectat, pana la lamurirea situatiei asociatilor cu drept de vot in adunarea generala.

6. Ce imbunatatiri se pot aduce de lege ferenda procedurii de executare a partilor sociale?

Necesitatea corelarii legislatiei procedurale cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost antamata prin propunerea spre dezbatere publica publicata in 14 iulie 2014 a proiectului de lege realizat de catre Ministerul Justitiei pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, a Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. Conform expunerii de motive, modificarile urmarite au la baza necesitatea transpunerii Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor.

Proiectul vizeaza modificarea unor acte normative precum legea societatilor comerciale, legea registrului comertului si legea privind simplificarea formalitatilor de inregistrare a entitatilor comerciale si autorizarea functionarii acestora. Modificarile art. 66 si 202 din Legea societatilor comerciale propuse prin Proiectul de lege deschid posibilitatea creditorului de a popri partile sociale chiar in timpul duratei societatii, precum si executarea ipotecii legal constituite asupra actiunilor sau partilor sociale potrivit dispozitiilor Codului Civil.

Citeste si:
Executarea silita a partilor sociale, de la teorie la practica (I)
Executarea silita a partilor...

7. Concluzii

In prezent, legiuitorul a creat mijloacele procedurale pentru o executare silita eficienta a partilor sociale. De lege ferenda, se impune totusi o corelare a reglementarilor substantiale in materie societara cu cele procedurale, pentru a preintampina orice obstacole pe care un creditor adjudecatar le poate avea in inregistrarea sa la autoritatile competente in calitate de nou asociat al unui S.R.L.

De asemenea, modificarile legislatiei privind societatile comerciale ar reflecta o fluidizare a transferurilor de parti sociale si ar incuraja potentialii adjudecatari in cumpararea acestora, prin minimizarea riscurilor de anulare a unor astfel de transferuri percepute ca involuntare de catre ceilalti asociati.

Despre autor
Roxana CATEA
Roxana CATEA este Avocat al Tuca Zbarcea & Asociatii.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »Setari Cookie-uri