1. Impozitul pe cladiri se extinde si asupra constructiilor reprezentand turnuri de sustinere a turbinelor eoliene

In sensul impozitului pe cladiri, a fost modificata denumirea de ,,cladire’’, incluzand si constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eoliene. Modificarea s-a efectuat prin Legea nr. 285/2018 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul oficial nr. 1028 din data de 3 decembrie 2018.

Astfel, definitia cladirii, va avea urmatorul cuprins: ,,cladire - orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eoliene".

Retail jobs

2. In data de 04.12.2018 A.N.A.F a emis un comunicat de presa in legatura cu bonificatiile pentru plata anticipate

Contribuabilii, persoane fizice, care au depus Declaratia unica si care si-au acordat prin acest formular bonificatia, prin mentionarea la rd. 2, rd. 5 si rd. 8 ale lit. C. „Sumarul obligatiilor fiscale datorate”, a sumei aferente acesteia, beneficiaza de bonificatie, reprezentand 5% din suma datorata, daca achita cel putin 95% din suma datorata, pana la 15 decembrie 2018, inclusiv. Aceasta bonificatie se acorda prin efectul legii, fara a mai fi necesara comunicarea unui act administrativ fiscal din partea organului fiscal central.

Contribuabilii, persoane fizice, pentru care au fost comunicate decizii de impunere anuala aferente impozitului pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017, precum si aferente contributiei individuale de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017, si care achita pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, cel putin 90% din sumele stabilite prin acestea, beneficiaza de o bonificatie, reprezentand 10% din suma stabilita prin aceste decizii de impunere anuala.

Citeste si:
Noi modificări fiscale: obligativitatea înrolării în SPV
Noi modificări fiscale:...

Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata, stabilite prin decizii de impunere anuala, este aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2906/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1005 din 27 noiembrie 2018.

3. A fost aprobata Procedura de anulare a obligatiilor de plata stabilite prin "Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri sub nivelul plafonului de 12 salarii minime brute pe tara

In Monitorul oficial nr 1032/05.12.2018 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata stabilite prin "Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Citeste si:
Prejudiciu de peste 40 milioane de lei, cauzat de neplata TVA,...
ANAF a stabilit un prejudiciu...

Procedura se aplica persoanelor care au depus formularul 604 "Declaratie pentru stabilirea obligatiilor de plata cu titlu de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul fiscal", potrivit prevederilor art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, aplicabile pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 si carora li s-a emis si comunicat "Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

In cazul in care contribuabilul depune Notificarea privind incetarea obligatiilor de plata stabilite prin Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate, anularea obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale de sanatate se face incepand cu luna depunerii notificarii, inclusiv.

Citeste si:
Ministerul Finanțelor intenționează să împrumute peste 5 mld. de...
Ministerul Finanțelor...

Anularea obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale de sanatate stabilite si comunicate prin decizie de impunere se face, de catre organul fiscal central competent din oficiu, pentru persoanele fizice care nu isi exprima optiunea de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin depunerea declaratiei unice sau a notificarii. In acest caz, anularea obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale de sanatate se face incepand cu luna implinirii termenului legal de depunere a declaratiei unice in anul 2019, inclusiv.

In situatia in care contribuabilul depune atat notificarea, cat si declaratia unica, organul fiscal central competent anuleaza obligatiile de plata privind contributia de asigurari sociale de sanatate incepand cu luna depunerii primului document, inclusiv.

Citeste si:
Ministerul Finanțelor: rectificarea bugetară va fi gata săptămâna...
Ministerul Finanțelor: Vom...

4. Ministerul Finantelor Publice emite Ordinul nr. 3659/2018 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018.

Dupa cum stiti, incepand cu 1 noiembrie 2018, potrivit art. 291 alin. 3 lit. e din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, se aplica cota redusa de TVA (5%) pentru serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft). Alaturi de aceste servicii, cota redusa de T.V.A. devine aplicabila si asupra dreptului de utilizare a facilitatilor sportive, cazarii in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, precum si asupra serviciilor constand in permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative.

Citeste si:
Povara taxării muncii în Romania. Care este soluția?
Povara taxării muncii în...

Concluzia care se desprinde din aceste instructiuni este faptul ca decizia care se ia in ceea ce priveste aplicarea cotei reduse de TVA pentru serviciile de restaurant, atunci cand intervin si livrari de alimente, trebuie sa aiba la baza examinarea calitativa a intregii operatiuni, din care sa reiasa daca elementele de prestare de servicii care preceda si insotesc livrarea alimentelor sunt sau nu preponderente.

Astfel de elemente includ, fara a se limita la acestea: furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor, servirea alimentelor, furnizarea/punerea la dispozitie de personal de servire, de bucatari sau de personal pentru curatenie, punerea la dispozitie a veselei sau a tacamurilor, punerea la dispozitie a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mesele si scaunele, curatarea sau debarasarea meselor, consultanta individuala privind alegerea alimentelor, consilierea clientilor cu privire la compozitia si cantitatea mancarii pentru anumite evenimente. Pentru incadrarea operatiunii din perspectiva TVA este decisiva intentia exprimata de client de a consuma alimente in acel loc sau nu.

De asemenea, pentru incadrarea unei operatiuni drept livrare de bunuri sau prestare de servicii de restaurant sau catering, nu conteaza codul CAEN al activitatii, ci serviciile conexe care permit consumul imediat al alimentelor sau al bauturilor nealcoolice.

5. Guvernul emite Hotararea nr 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018.

Principalele prevederi:
• Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
• Prin exceptie de la prevederile de mai sus, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

6. M.F.P publica pe site-ul propriu, pentru consultare, un Proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici si pentru reglementarea unor aspecte contabile

Prin proiectul de ordin se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018 si a raportarilor contabile anuale intocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2018, precum si la depunerea lor la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Acesta este structurat in prevederi aplicabile entitatilor care intocmesc situatii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entitatilor care intocmesc raportari contabile anuale. Astfel, urmeaza sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale:
- persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;
- subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European;
- entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute de legea contabilitatii, si care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste situatiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezinta separat tipurile de situatii financiare anuale intocmite in functie de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Referitor la corectarea erorilor cuprinse in raportarile contabile semestriale:

Potrivit prevederilor legii contabilitatii, se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016 a fost aprobata Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial.

Erori similare celor cuprinse in procedura mentionata au fost constatate cu ocazia depunerii, potrivit legii contabilitatii, a raportarilor contabile semestriale intocmite de operatorii economici.

In aceste conditii se propune ca procedura respectiva sa fie aplicata in mod corespunzator si erorilor constatate la depunerea raportarilor contabile semestriale.

7. M.F.P emite Ordinul nr. 3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contraventionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105 din 27 decembrie 2018.

In scopul incasarii amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice de catre agentii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenta unica a proceselor-verbale de contraventie si modalitatea de preluare si transmitere in sistem informatic a datelor necesare crearii titlului de creanta electronic, la Trezoreria operativa centrala si la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile:

a) 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu in Romania";
b) 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice fara domiciliu in Romania".

8. Se mareste sfera veniturilor neimpozabile ale persoanelor fizice

In Monitorul oficial, Partea I nr. 1110 din 28 decembrie 2018, este publicata Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

In categoria veniturilor neimpozabile prevazute la art 105 alin 2 din Codul fiscal sunt incluse si veniturile obtinute din cultivarea si valorificarea de plante medicinale si aromatice, in limita suprafetei de 2 hectare.

9. Apare Ordonanta de urgenta 114/2018 care va modifica in special Codul fiscal incepand cu 1 ianuarie 2019

In Monitorul oficial nr 1116/29.12.2018 a fost publicata OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Ordonanta de urgenta aduce o serie de modificari in Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, Codul muncii, Legea zilierilor, Legea energiei electrice si a gazelor naturale, precum si in alte acte normative, instituind si o taxa pe activele financiare ale institutiilor bancare in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 2%. Sursa foto: Shutterstock

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Marcel Vulpoi
Marcel Vulpoi este fondator si director general al Vulpoi & Toader Management (VTM).

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »Setari Cookie-uri