M.F.P. emite un comunicat privind modalitatea de aplicare a sanctiunilor privind nedotarea cu noile aparate de marcat. Incepand cu 1 noiembrie 2018 se pot aplica si pentru contribuabilii mici, sanctiunile contraventionale pentru nedotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronic.

Articol realizat de Marcel Vulpoi (foto), fondator si director general Vulpoi & Toader Management (VTM).

Cu toate ca respectivele contraventii intra si sub Legea prevenirii, din cauza numeroaselor problemelor intampinate de operatorii economici in procesul de achizitie si inregistrare a noile case de marcat, ca urmare a unui numar limitat de distribuitori autorizati in raport cu o cerere foarte mare, M.F.P a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat de interes in acest sens. Prin comunicatul emis se informeaza contribuabilii ca pana la sfarsitul anului 2018 nu se vor aplica nici macar avertismente in cazul celor care au intreprins actiuni concrete, dar din motive independente de vointa lor, procesul de achizitie a noilor aparate inca nu a fost finalizat.

2 Apar instructiuni de aplicare a prevederilor privind cota redusa de T.V.A. la serviciile de restaurant si catering

Dupa cum stiti, incepand cu 1 noiembrie 2018, potrivit art 291 alin 3 lit e din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, se aplica cota redusa de TVA (5%) pentru serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft). Alaturi de aceste servicii, cota redusa de T.V.A. devine aplicabila si asupra dreptului de utilizare a facilitatilor sportive, cazarii in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, precum si asupra serviciilor constand in permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative.

Tot la 1 noiembrie s-a publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, proiectul de Ordin privind instructiunile de aplicare a cotei reduse de TVA in cazul serviciilor de restaurant si catering.

Concluzia care se desprinde din aceste instructiuni este faptul ca decizia care se ia in ceea ce priveste aplicarea cotei reduse de TVA pentru serviciile de restaurant, atunci cand intervin si livrari de alimente, trebuie sa aiba la baza examinarea calitativa a intregii operatiuni, din care sa reiasa daca elementele de prestare de servicii care preceda si insotesc livrarea alimentelor sunt sau nu preponderente. Astfel de elemente includ, fara a se limita la acestea: furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor, servirea alimentelor, furnizarea/punerea la dispozitie de personal de servire, de bucatari sau de personal pentru curatenie, punerea la dispozitie a veselei sau a tacamurilor, punerea la dispozitie a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mesele si scaunele, curatarea sau debarasarea meselor, consultanta individuala privind alegerea alimentelor, consilierea clientilor cu privire la compozitia si cantitatea mancarii pentru anumite evenimente. Pentru incadrarea operatiunii din perspectiva TVA este decisiva intentia exprimata de clientul de a consuma alimente in acel loc sau nu.

De asemenea, pentru incadrarea unei operatiuni drept livrare de bunuri sau prestare de servicii de restaurant sau catering, nu conteaza codul CAEN al activitatii, ci serviciile conexe care permit consumul imediat al alimentelor sau al bauturilor nealcoolice.

3 Contribuabilii mijlocii revin la vechile administratii fiscale

Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 2716 din 5 noiembrie 2018 se stabileste competenta de administrare a contribuabililor mijlocii in sarcina administratiilor judetene ale finantelor publice, in a caror raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum si in sarcina Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti.

4 Apar noi reglementari contabile prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3456 din 1 noiembrie 2018

Referitor la metoda de amortizare a imobilizarilor:

Conform reglementarilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 alegerea metodei de amortizare reprezinta politica contabila, in timp ce potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, metoda de amortizare se incadreaza la estimari contabile.

Ordinul curent reglementeaza ca si in baza reglementarilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014 metoda de amortizare sa fie incadrata la estimari contabile, similar duratei de viata utila a activelor amortizabile. In aceste conditii, au fost eliminate prevederile care limitau posibilitatea modificarii metodei de amortizare la cazul in care metoda de amortizare este determinata de o eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.

Referitor la tratamentul contabil al contractelor de leasing:

Ordinul introduce prevederi rezultate din noul standard IFRS 16 „Contracte de leasing”. Ca urmare, acestea urmeaza a se aplica doar entitatilor care intra in aria de aplicare a Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

Astfel de prevederi nou introduse se refera la urmatoarele: modul de inregistrare contabila a activelor reprezentand drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing, precum si a activelor-suport preluate in leasing, conturile specifice contractelor de leasing si functiunea contabila a acestora.

Prevederile ordinului intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite exceptii punctuale care se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2018.

5 Se modifica Declaratia anuala ,,101’’ privind impozitul pe profit

Apare un proiect de Ordin al presedintelui A.N.A.F. pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 101 ''Declaratie privind impozitul pe profit"

Care sunt motivele pentru care se modifica declaratia 101

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost introduse o serie de dispozitii, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2018, care impun adaptarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

Modificarile legislative vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

- transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale, care cuprind noi reguli de deducere pentru costurile indatorarii inregistrate de contribuabili;

- modificarea conditiilor care trebuie indeplinite de persoanele juridice romane pentru incadrarea in definitia microintreprinderii (majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro si eliminarea conditiei privind realizarea de venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale).

Totodata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.25/2018, privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, au fost introduse dispozitii, potrivit carora, microintreprinderile care au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si au cel putin 2 salariati pot opta, o singura data, sa aplice prevederile Titlului II incepand cu trimestrul in care aceste conditii sunt indeplinite cumulativ, optiunea fiind definitiva.

Avand in vedere modificarile legislative mentionate mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propune:

- modificarea formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" prin actualizarea indicatorilor care conduc la calculul impozitului pe profit anual, conform modificarilor legale.

- modificarea corespunzatoare a instructiunilor de completare a formularului mentionat.

6. Se reglementeaza tratamentul platilor eronate efectuate de contribuabilii mari si mijlocii, in conturile vechilor administratii

Apare Ordinul ANAF nr. 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea si monitorizarea contribuabililor mari si mijlocii, care prevede urmatoarele:

• Operatiunile de transfer prevazute in ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii, respectiv mari, se efectueaza prin redirijarea automata a platilor eronate, in baza informatiilor furnizate de Centrul National de Informatii Financiare ca urmare a actualizarii datelor in Registrul contribuabililor cu privire la schimbarea competentei de administrare, pana la data de 31 martie.

• Dupa aceasta data, eventualele plati efectuate eronat de catre contribuabili la unitatile Trezoreriei Statului la care au fost arondati anterior datei de 1 ianuarie se vor returna platitorilor.

7. Apare procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor reprezentand impozit pe venit, contributie individuala de asigurari sociale si contributie individuala de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin decizii de impunere anuala

Proiectul de ordin care reglementeaza procedura, se aplica persoanelor fizice pentru care, ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, organele fiscale centrale competente au emis si comunicat decizii de impunere anuala aferente perioadei 2014-2017.

Valoarea bonificatiei reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plata. Cu aceasta valoare se diminueaza suma de plata a obligatiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.

Bonificatia se acorda cu conditia ca diferenta dintre sumele de plata stabilite prin deciziile de impunere anuala si valoarea bonificatiei, sa fie achitata integral astfel:

a) pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, in cazul impozitului pe venit si al contributiei individuale de asigurari sociale;
b) pana la data de 31 martie 2019, inclusiv, in cazul contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate.

8. A.N.A.F. emite Ordinul 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic de contribuabili persoane fizice

Nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic (55.04 „Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice, in curs de distribuire)”de contribuabili persoane fizice:

• Impozit pe venit aferent declaratiei unice;
• Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice;
• Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice.

9. Prin Ordinul A.N.A.F. 2937/2018 se aproba Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

Prin acest ordin se prevede ca obligatiile fiscale datorate de contribuabili persoane fizice pentru veniturile estimate/realizate dupa data de 01.01.2018, stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., se platesc in contul unic de disponibil 55.04 “Sume reprezentand impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice, in curs de distribuire”, iar apoi se distribuie de catre organul fiscal central competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu sumele datorate, in conturile:

- 20.A.03.01.51 “Impozit pe venit aferent declaratiei unice”;
- 22.A.21.03.48 “Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice”
- 26.A.21.05.49 “Contributii de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice”, in urmatoarea ordine:

a) obligatii fiscale principale;
b) obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor principale.

De retinut!!! Ordinul reglementeaza si faptul ca obligatiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate pana la data de de 31.12.2017, se platesc distinct, in conturile bugetare existente aferente fiecarei surse de venit.

10. Se extinde termenul pana la care se redirectioneaza de trezorerie, platile efectuate in conturi unice eronate

Apare Ordinul ANAF nr. 2892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.613/2018.
Ordinul 1613/2018 prevede ca operatiunile de redirectionare a sumelor platite eronat in conturile unice 20.A.47.01.00 "Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" si 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire", se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului pana la data de 30 septembrie 2018. Dupa aceasta data, eventualele plati efectuate de catre contribuabili in conturile unice 20.A.47.01.00 "Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire" si 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" se vor returna platitorilor.

Noul ordin stabileste ca operatiunile de redirectionare prevazute mai sus se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului pana la data de 31 decembrie 2018. Dupa aceasta data, eventualele plati efectuate de catre contribuabili in conturile unice 20.A.47.01.00 «Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire» si 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire» se vor returna platitorilor."

Sursa foto: Shutterstock

Abonează-te pe
9news.ro Promo

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:Mai multe articole din secțiunea Legal Business »Setari Cookie-uri