La zi cu fiscalitatea din Romania. Noutati de la ANAF de care sa tii cont!

Dupa cum constatati si dumneavoastra, in ultimele doua luni euforia schimbarilor in domeniul legislatiei fiscale care a cuprins inceputul de an 2018 s-a temperat, cauza principala fiind in mod evident vacanta de care au beneficiat guvernantii nostri. Totusi, sunt cateva modificari care merita sa fie cunoscute si intelese in detaliu atat de catre contabilii firmelor cat si de catre administratorii sau asociatii respectivelor entitati.

Articol realizat de specialistii Vulpoi & Toader Management.

Va prezentam mai jos un rezumat al principalelor modificari din ultima perioada, cu explicatii si recomandari privind pasii care trebuie urmati astfel incat sa evitati sanctiuni contraventionale pentru societatile pe care le reprezentati sau, mai grav, intrarea in sfera penala.

1. La sfarsitul lunii iulie apare Declaratia informativa ,,107’’ privind beneficiarii sponsorizarilor

Prin OUG 25/2018 a fost introdusa obligatia agentilor economici atat platitori de impozit pe profit cat si de impozit pe veniturile microintreprinderilor, care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse, de a depune declaratia informativa privind beneficiarii acestor acte.

Modelul acestei declaratii a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 "Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private", publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 25 iulie 2018.

Citeste si:
Mașini scoase la vânzare de către ANAF în luna mai
Mașini scoase la vânzare de...

Sintetizam mai jos instructiunile de completare a formularului 107 "Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private"

Cine depune declaratia 107

Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private se completeaza si se depune de catre:

  • contribuabilii, platitori de impozit pe profit, care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse private;
  • contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, care platesc si impozit pe profit si care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse private;
  • contribuabilii, platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii. Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private se depune impreuna cu anexa la Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private in situatia in care suma reportata aferenta sponsorizarilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care incepe in anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizata pe fiecare beneficiar.

2. Firmele mici scapa de obligatia de a se dota cu POS

Incepand cu 27 iulie 2018 a intrat in vigoare Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, data de la care au obligatia sa accepte cardurile prin intermediul unui terminal POS, numai persoanele juridice care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 50.000 euro.

Reglementarea anterioara, valabila pana la 27 iulie 2018 consta in faptul ca aveau aceasta obligatie numai persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei.

Citeste si:
Sinteza principalelor modificari legislativ-fiscale din decembrie 2018
Sinteza principalelor...

Asadar, doar comerciantii cu afaceri de peste 50.000 de euro vor fi obligati sa se doteze cu aparate de citire a cardurilor. Aceasta prevedere legala va reduce numarul comerciantilor care trebuie sa-si instaleze POS-uri de la circa 60.000 la 23.000, potrivit Asociatiei de Plati Electronice.

3. Serviciile de alimentare cu apa si de canalizare vor beneficia de cota redusa de TVA de 9% urmare a Legii 175/2018, dar care intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

4. La inceputul lunii august ANAF publica in Monitorul official, Ordinul nr. 1869 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

Potrivit dispozitiilor art. 107 din Codul de procedura fiscala nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a creantelor fiscale prin decizie de impunere.

Ca urmare a modificarilor legislative din ultima perioada s-a impus actualizarea prevederilor procedurale utilizate in prezent.
Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice se aplica pentru anii 2016 si 2017.

Astfel, in functie de categoria de venit, au fost prevazute regulile de estimare a bazei de impozitare, operatiunile care trebuie realizate de organul fiscal in aplicarea procedurii de impunere din oficiu, precum si termenele de realizare ale acestora.

Citeste si:
În ce să îți investești banii: acțiuni românești pe bursa românească
În ce să îți investești...

Precizam ca, modelul si continutul formularelor 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” si 257 ”Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“ au fost aprobate prin OPANAF nr.3780/2017.

Formularele “Notificare privind nedepunerea la termen a declaratiei de impunere” si “Notificare privind nedepunerea la termen a declaratiei de impunere conform art.107 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala”, au fost aprobate prin OPANAF nr.3695/2016.

5. Ordinul presedintelui ANAF nr. 1960

Tot la inceputul lunii august apare Ordinul presedintelui ANAF nr. 1960 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018).

In conformitate cu prevederile Codului fiscal, operatorii economici care distribuie si comercializeaza in sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si cei care distribuie si comercializeaza angro bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat trebuie sa se inregistreze la organul fiscal.

Prin ordin au fost aduse mai multe modificari la procedura de inregistrare, inclusiv la conditiile necesare a fi indeplinite.

Operatorii economici care sunt deja inregistrati sa distribuie si sa comercializeze in sistem angro, fara depozitare, produse energetice, precum si cei inregistrati sa distribuie si comercializeze in sistem angro, fara depozitare, bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat pot sa depuna, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, la autoritatea competenta o noua cerere de inregistrare si documentele aferente.

La expirarea termenului de mai sus atestatele emise pentru operatorii economici inregistrati sa distribuie si sa comercializeze in sistem angro, fara depozitare, produse energetice, precum si pentru cei inregistrati sa distribuie si comercializeze in sistem angro, fara depozitare, bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, isi pierd valabilitatea.

6. La sfarsitul lunii august apare Ordinul ANAF nr 1855 care anuleaza deciziile de plati anticipate pentru anul 2018 privind impozitul pe venit

Procedura se aplica persoanelor fizice care, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal- bugetare, cu modificarile ulterioare, datoreaza impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 in temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru anularea obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate, organul fiscal verifica in evidenta fiscala sumele individualizate in deciziile de plati anticipate comunicate contribuabililor, care fac obiectul anularii.
In situatia in care obligatiile fiscale au fost stinse, va reanaliza evidenta fiscala si va reface stingerile astfel incat obiectul anularii sa il reprezinte obligatiile fiscale individualizate in deciziile de plati anticipate pentru impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018.

Decizia de anulare se comunica de catre organul fiscal central competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Foarte important!!! Sumele anulate, dar deja achitate, pot fi restituite. Cum se procedeaza:

In cazul in care obligatiile fiscale care au fost anulate potrivit prezentei proceduri, au fost stinse, contribuabilii pot solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri la organul fiscal central competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile in mod corespunzator. Modelul cererii de restituire este prevazut in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Apar fomularele pentru verificarea situatiei fiscale personale

In data de 27 august 2018 apare Ordinul presedintelui ANAF nr. 2117 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale (Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018).
Potrivit art. 138 din Codul de procedura fiscala, ANAF poate efectua o verificare fiscala a ansamblului situatiei fiscale personale a unei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Selectia persoanelor fizice care vor face obiectul verificarii fiscale se face in urma unei analize de risc semnificativ de neconformare.
Se considera ca exista un risc semnificativ atunci cand intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica este o diferenta mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 lei.

Prin ordin au fost stabilite formularele utilizate in cadrul procedurii de verificare fiscala: a) Aviz de verificare; b) Ordin de serviciu; c) Minuta intalnirii; d) Nota explicativa; e) Proces-verbal; f) Invitatie; g) Decizie de suspendare a verificarii situatiei fiscale personale; h) Raport de verificare fiscala; i) Decizie de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale; j) Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar in cadrul verificarii situatiei fiscale personale; k) Decizie de reverificare; l) Dispozitie privind masurile stabilite in cadrul procedurii de verificare a situatiei fiscale personale; m) Proces-verbal de ridicare/restituire inscrisuri.

8.Aplicarea Legii prevenirii pentru nerespectarea termenelor privind dotarea cu aparate de marcat racordate la serverele ANAF

In data de 5 septembrie 2018 Guvernul adopta Hotararea nr. 701 pentru modificarea pct. 42 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere (Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018).

Potrivit Legii prevenirii, pentru anumite contraventii, stabilite prin hotarare a Guvernului, agentul constatator va aplica doar sanctiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere.

In termen de maximum 10 zile de la data expirarii termenului de remediere autoritatea publica are obligatia de a relua controlul si de a verifica daca problemele semnalate au fost remediate. In caz contrar, se va intocmi un nou proces verbal de constatare a contraventiei cu aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia specifica. Acelasi lucru se va intampla si daca contravenientul savarseste din nou aceeasi contraventie in termen de 3 ani.

Prin HG 701 au fost introdusa o noua contraventie care va face obiectul Legii prevenirii, si anume contraventia stabilita la art. 10, lit. cc), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale: „cc) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2)”.

Asadar, nerespectarea termenelor privind dotarea cu aparate de marcat noi (cu jurnal electronic) se va supune Legii prevenirii, ceea ce inseamna - sanctiunea avertismentului din partea organelor de inspectie fiscala, insotita de un plan de remediere.

9. Completarea unor reglementari contabile privind dividendele distribuite trimestrial

In Monitorul Oficial nr 792 din 17 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementari contabile.

Precizari suplimentare:

  • Au fost completate Reglementarile contabile (O.M.F.P. nr. 1.802/2014) pentru a putea fi inregistrate in contabilitate operatiunele de distribuire de dividende in cursul exercitiului financiar (trimestrial);
  • Entitatile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestriala de dividende, vor intocmi situatii financiare interimare formate din bilant si contul de profit si pierdere. Veniturile si cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende;
  • Entitatile care au optat sa repartizeze dividende in cursul exercitiului financiar evidentiaza acea repartizare in contul 463 «Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar»

articol contabil:

463 = 456 Decontari cu actionarii/asociatii
«Creante reprezentand dividende repartizate privind capitalul in cursul exercitiului financiar

  • Dividendele repartizate se regularizeaza pe seama dividendelor distribuite pe baza situatiilor financiare anuale aprobate potrivit legii; articol contabil :

457 = 463
«Dividende de plata» «Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar»)."

  • Situatiile financiare interimare reprezinta situatii financiare cu scop special, fiind destinate repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar;
  • In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Situatiile financiare interimare se intocmesc utilizand politicile contabile aplicate de entitate la data intocmirii acestora. Situatiile financiare interimare sunt insotite de politicile contabile semnificative;
  • Situatiile financiare interimare se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

Sursa foto: Shutterstock
Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »Setari Cookie-uri