Adunarea Generala a Actionarilor SIF Munteania s-a intrunit legal la a doua convocare, joi, 12 aprilie, fiind prezenti, reprezentati sau votand prin corespondenta 20,7% din actionari.

“La momentul intocmirii prezentului Raport Curent, nu suntem in masura sa informam investitorii asupra hotararilor adoptate, acestea nefiindu-ne communicate de presedintele sedintei AGOA din 12 aprilie. Precizam ca datele sus-mentionate referitoare la cvorum sunt cele cuprinse in procesul verbal de validare a prezentei la AGOA, intocmit de secretariatul tehnic al sedintei si atestat de secretariatul de sedinta ales de actionari”, se mai arata in raportul companiei.