Votul cumulativ este un procedeu de votare avantajos in special pentru actionarii minoritari, prin care fiecare actionar are dreptul la un numar de voturi egal cu numarul actiunilor detinute, inmultit cu numarul pozitiilor de membri ai consiliului de administratie supuse la vot sau cu numarul propunerilor care urmeaza sa fie rezolvate.

Cererea lui Turtoescu a fost respinsa pentru ca aceasta fusese trimisa dupa 8 martie, termenul legal de completare a ordinii de zi pentru AGA, se arata intr-un comunicat trimis Bursei de la Bucuresti.

De asemenea, fostul presedinte al SIF2, nu este un actionar semnificativ al societatii, el controland in prezent doar 0,17% din actiuni.