(P)Anunt de licitatie a terenului din proprietatea Bel Rom Noua SRL (in faliment)

PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Debitoarei SC Bel Rom Noua SRL - in faliment, in dosarul nr. 1749/122/2012, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica deschisa, ascendenta, cu strigare, in bloc (impreuna) a imobilelor reprezentand terenuri in suprafata totala de 89.502 mp, situate pe Soseaua Colentina, nr. 461, Sector 2, Bucuresti.
  • Teren in suprafata de 29.670 mp, situat pe Soseaua Colentina, nr. 461, Sector 2, Bucuresti, numar cadastral 212473, inscris in CF 212473 (CF vechi nr. 74478) a Municipiului Bucuresti, Sector 2;
  • Teren in suprafata de 59.833 mp (59.832 din masuratorile cadastrale), situat pe Soseaua Colentina, nr. 461, Sector 2, Bucuresti, numar cadastral 212475, inscris in CF 212475 (CF vechi nr. 74479) a Municipiului Bucuresti, Sector 2.

Licitatia se organizeaza in data de 25 februarie 2020, la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar situat pe strada Barbu Vacarescu nr. 301-311, Sector 2, Bucuresti, etaj 8, Cladirea Lakeview. Pretul de pornire al Licitatiei pentru Bunurile mentionate este de 18.500.000 Euro, la care se adauga TVA-ul aplicabil.

Documentatia de participare se va depune, conform Regulamentului de vanzare, la sediul lichidatorului judiciar, pana pe data de 25 februarie.2020, orele 12.00.

Regulamentul de vanzare poate fi achizitionat contra sumei de 10.000 RON + TVA, pret care va fi achitat in contul SC Bel Rom Noua SRL (in faliment) RO87BRDE190SV19271081900 deschis la BRD Group Société Generale, Sucursala Giurgiu. In vederea participarii la Licitatie, procurarea Regulamentului de vanzare este obligatorie, acesta putand sa fie obtinut de la sediul lichidatorului judiciar, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, pe baza actului de identitate si/sau a unui document de reprezentare, precum si a dovezii de plata a pretului Regulamentului. Acest pret al Regulamentului nu este datorat de catre creditorii care doresc sa achizitioneze Activele, in conditiile legii.

Pentru participarea la licitatie se va constitui o Garantie de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire al Licitatiei, cu exceptia creditorilor care doresc sa achizitioneze Activele, in conditiile legii. Sunt scutiti de plata garantiei de participare la licitatie creditorii garantati, inscrisi la data organizarii licitatiei in tabelul de creante conform art. 121 din Legea 85/2006, care participa la licitatie in vederea adjudecarii Activelor in contul creantei

In vederea achizitiei terenului, potentialii investitori au obligatia de a-si asuma prevederile Regulamentului de vanzare.

Pentru vizitarea bunurilor, achizitionarea Regulamentului de vanzare si obtinerea oricaror informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la adresa de email: cristian.gavril@pwc.com, medina.nicolescu@pwc.com sau corneliu.musat@pwc.com .

Setari Cookie-uri