Esti antreprenor? Vrei sa iei bani de la stat pentru afacerea ta? Cele mai importante lucruri despre programul Start-up Nation

Guvernul a publicat normele metodologice are programului Start-Up Nation, prin care se urmareste stimularea infiintarii de companii noi cu capital autohnton prin sprijin financiar. Documentul publicat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este unul amplu, asa ca am facut o selectie cu cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre acest proiect, daca te gandesti sa aplici.

Prin programul Start-up Nation - Romania se acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii. Se estimeaza, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de munca anual in cadrul celor 10.000 de intreprinderi nou infiintate care vor trebui sa angajeze minimum 2 salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani.

1. Conditii de eligibilitate pentru programul Start-Up Nation Romania

Conform normelor metodologice aprobate de Guvernul Romaniei, pot beneficia de finantare de la bugetul statului in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
 • este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sunt infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

2. Ce IMM-uri NU sunt eligibile pentru programul Romania Start-up Nation

 • intermedieri financiare si asigurari:
 • tranzactii imobiliare:
 • activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
 • activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
 • activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole.

3. Etapele implementarii programului Start-Up Nation
  

Inregistrarea pentru obtinerea ajutorului de minimis se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 • pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.aippimm.ro;
 • data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis;
 • inscrierea on-line se desfasoara in sesiuni de 30 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. In vederea inscrierii in cadrul programului, intreprinderea va completa si va transmite planul de afaceri incepand cu ora 10,00 a primei zile de inscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in program, pana la ora 20,00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de inscriere pana la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitantii care nu au acces la un computer beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta gratuita din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritoriala a intreprinderii. Intreprinderile pot beneficia de finantare in cadrul programului o singura data;
 • fiecare intreprindere trebuie sa completeze online planul de afaceri, al carui model este disponibil pe site-ul entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii: www.aippimm.ro;
 • aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii planului de afaceri, punctajul obtinut, precum si numarul de inregistrare;
 • planul de afaceri corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat online o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online a planului de afaceri nepermitand inscrierea de doua ori a aceleiasi intreprinderi.
 • admiterea in program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului; achizitia de echipamente tehnologice; activitatea pe care acceseaza programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la registrul comertului; data si ora inscrierii in program, in aceasta ordine. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar unic electronic pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic.

4. Cum poti pierde finantarea

Ajutorul de minimis se acorda dupa verificarea declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic privind dubla finantare si a verificarii pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic a respectarii regulii cumulului, precum si a faptului ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, nu a depasit plafonul de minimis de 200.000 euro si 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost si ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transport rutier de marfa.

Citeste si:
Start-Up Nation 2020: buget pentru finantarea a 5.000 de firme
Start-Up Nation 2020 va avea...
Citeste si:
8 remedii pentru ameliorarea durerii in gat
8 remedii pentru ameliorarea...

Astfel, operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform schemei instituite prin prezenta hotarare, altor scheme de minimis si altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pentru o perioada de 10 ani.

Un aspect extrem de important este ca, in cazul in care beneficiarul nu pastreaza timp de 3 ani, toate locurile de munca pentru care a primit punctaj si punctaj suplimentar, se recupereaza total ajutorul de minimis acordat, inclusiv dobanda aferenta.

Recuperarea se face conform prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.

5. Cum se face evaluarea si cum se acorda finantarea

Evaluarea planului de afaceri se face online de catre o aplicatie software, care genereaza un punctaj pe baza criteriilor prevazute in anexa care face parteintegranta din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte.

Citeste si:
Raiffeisen Bank finanțează peste 100 de startup-uri românești prin...
Raiffeisen Bank finanțează...

Verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se vor efectua in conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

  
Contractarea si finantarea se realizeaza in conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Contractarea se face anual in limita creditelor de angajament evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat.

Astfel, finantarea planurilor de afaceri se face in ordinea punctajului obtinut, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile;
Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii contractului de finantare, nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor reprezentand consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Plata se face anual in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat. Pentru contractele semnate intr-un an in baza creditelor de angajament, plata se poate face in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv si a creditelor bugetare pe anii urmatori pana la ultimul contract semnat.
  

Citeste si:
Pune-ți business-ul în mișcare! Șase idei de re(a)facere pentru...
Pune-ți business-ul în...

Sursa foto: Shutterstock: Looker_Studio

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Start Up »Setari Cookie-uri