In Monitorul Oficial a fost publicat formularul “Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport” prin Ordinul nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

“Actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport in cazul in care ambele parti au domiciliul fiscal in Romania, se prezinta de persoana care instraineaza, in original, precum si 4 fotocopii ale acestuia, cu mentiunea «Conform cu originalul»”. Formularul original va fi semnat olograf atat de persoana care instraineaza cat si de cea care dobandeste, iar cele 4 fotocopii vor fi semnate de cele doua parti in rubrica "Conform cu originalul".

Cele cinci exemplare sunt utilizate astfel:

- un exemplar ramane la persoana care instraineaza;
- un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea;
- un exemplar ramane in arhiva organului fiscal local la care este luata in evidenta fiscala persoana care instraineaza;
- un exemplar se depune la organul competent privind inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport, dupa ce organul fiscal de la domiciliul dobanditorului mentioneaza pe acesta, numarul de inregistrare din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport;
- un exemplar se depune la organul fiscal local unde isi are domiciliul fiscal persoana care dobandeste bunul mobil.

Acte necesare inmatriculare auto 2016. Ce trebuie sa aveti la dosar:

 • cerere de inmatriculare tipizat (este gratuita si o puteti descarca de pe Internet sau o gasiti la DRPCIV);
 • fisa de inmatriculare auto vizata la Directia Impozite si Taxe Locale de sector semnata de fostul si de actualul proprietar, in cazul persoanelor juridice este nevoie si de stampila firmei (original);
 • cartea de identitate a vehicului (original si copie);
 • certificatul de inmatriculare al fostului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate (talonul - original). ITP-ul trebuie sa fie valabil (inspectia tehnica periodica);
 • contractul de vanzare-cumparare sau factura (in original si copie);
 • actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) cu numele noului proprietar (copie);
 • chitanta de plata a contravalorii taxei de inmatriculare (original - 60 lei);
 • dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (talon auto - original - 37 lei);
 • dovada de plata timbru de mediu sau adeverinta din care reiese nerestituirea taxei (original si copie);
 • placutele cu numarul de inmatriculare vechi, daca vreti/trebuie sa le schimbati;
 • certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Roman (original) - doar pentru masinile aduse din strainatate;
 • contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport