Declaratia 100

Declaratia 100 privind obligatiile la bugetul de stat, trebuie completata pentru impozite, taxe si contributii sociale.

Declaratia 112

Declaratia 112 vizeaza obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta, potrivit ANAF.

Trebuie depusa de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. De asemenea, aceasta obligatie o au si persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, dar si institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului, precum si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Declaratia 224

Declaratia 224 se depune, potrivit ANAF, pentru veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.

Aceasta obligatie o au persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia 300 pentru decontul de TVA

Aceasta obligatie catre ANAF o au persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015. Declaratia 300 trebuie depusa lunar, trimestrial, semestrial sau anual - dupa caz.

Declaratia 301 - decontul special de TVA pentru luna precedenta

Declaratia trebuie depusa la ANAF de persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Declaratia 307

Se depune pentru sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata.

Declaratia 311

Declaratia se depune la ANAF pentru TVA colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal) si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declaratia 390 VIES

Este o declaratie recapitulativa ceruta de ANAF privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta si trebuie depusa de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA.

Declaratia 097

Pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare. Au aceasta obligatie catre ANAF persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei si cele care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Impozite, taxe, contributii

De asemenea, tot luni, 26 septembrie, expira termenul pentru plata unor impozite, taxe si contributii, potrivit ANAF.

Plata impozitului pe constructii, rata a doua

Au aceasta obligatie:

  • persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoanelor juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
  • persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
  • persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Trebuie efectuata de platitorii urmatoarelor venituri:

  • din drepturi de proprietate intelectuala;
  • din premii si jocuri de noroc;
  • obtinute de nerezidenti;
  • din alte surse.

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului al treilea din 2016

Aceasta obligatie o au contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veriturilor din arendare), activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului al treilea

Trebuie depusa pama luni de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de venit.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator

Aceasta obligatie revine organizatorilor de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine.

Sursa foto: Shutterstock