Valoarea facilitatilor de factoring este stabilita la nivelul fiecarei relatii comerciale, in functie de estimatul de vanzari catre partenerul respectiv, luandu-se in calcul valoarea facturilor inclusiv TVA si tinand cont de termenul real de incasare si de sezonalitatea afacerii.

UniCredit Tiriac Bank explica modul de calcul al limitelor de factoring:

Ceea ce diferentiaza limita de factoring de limita oferita in cadrul unei facilitati standard de finantare pe termen scurt este capacitatea ca, la orice moment, sa acopere sumele facturate dar neincasate de un furnizor (aderent) de la un client (debitor cedat).

Astfel, valoarea limita de finantare prin factoring se stabileste in functie de:
- estimatul de vanzari catre partenerul respectiv (inclusiv valoarea TVA)
- termenul real de plata
- sezonalitatea afacerii
- graficul de lucrari si facturare pentru contractele de executie lucrari

Limita de Factoring = Rulajul Estimat x Termen real de plata/360

Exemplul 1:

Rulaj Estimat = RON 2,400,000
Termen Contractual de Plata = 30 zile
Termen Real de Plata = 45 zile
Sezonalitate: Iunie-Septembrie vinde 70% din rulaj

Limita de Factoring = RON 2,400,000 x 70% x 45/120 = RON 630,000*120 = 30 zile x 4 luni (Iunie, Iulie, August, Septembrie)

Exemplul 2:

Grafic de facturare:
Data Valoarea lucrarilor facturate
15.04.2014 RON 1,000,000
15.05.2014 RON 3,000,000
15.06.2014 RON 2,000,000
15.07.2014 RON 500,000

Termen real de incasare = 45 zile

Limita de Factoring = RON 5,000,000

Fondurile la care furnizorul (aderentul) va avea efectiv acces depind de procentul de finantare stabilit in functie de specificul fiecarei relatii comerciale cesionate.

factoring@unicredit.ro
021 200 20 20