Printre motivele invocate de ANAF pentru modifcarea pragurilor se numara costurile determinate de notificarea contribuabililor care s-ar fi incadrat in vechile praguri.

"In procesul de analiza a oportunitatii modificarii prevederilor ordinului 558/2016 au fost luate in considerare atat scopul de a preveni si reduce arieratele la bugetul general consolidat, cat si costurile necesare notificarii, astfel incat se impune modificarea plafoanelor obligatiilor fiscale restante, care se vor publica pe pagina de internet www.anaf.ro", potrivit unui comunicat al ANAF.

Lista cu datorii catre buget urmeaza sa fie publicata pe site-ul ANAF pe 30 aprilie.

Citeste si:

Pragurile pentru datorii care aduc un contribuabil pe "lista rusinii" sunt, potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF:

  • 100.000 lei, in cazul marilor contribuabili
  • 50.000 lei, in cazul contribuabililor mijlocii
  • 10.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv persoanele fizice care au obligatii fiscale restante aferente activitatilor economice desfasurate independent sau profesiilor libere
  • 1.500 lei, in cazul persoanelor fizice, altele decât cele din categoria anterioara

Anterior, printr-un ordin al ANAF din 3 februarie pragurile pentru publicarea datoriilor au fost stabilite la:

  • 1.500 lei, pentru marii contribuabili
  • 1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii
  • 500 lei pentru ceilalti debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent sau exercita profesii libere
  • 100 lei pentru persoanele fizice

Contribuabilii ale caror restante fiscale inregistrate trebuie publicate vor primi, in perioada imediat urmatoare, notificari continand cuantumul datoriilor, pentru a avea posibilitatea stingerii acestora sau clarificarii situatiei fiscale.

Obligatia de publicare a listei debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante este prevazuta de art. 162 din Codul de procedura fiscala aprobat in 2015. Cuantumurile de la care obligatiile fiscale restante fac obiectul publicarii pe pagina de internet a ANAF si Procedura de publicare a listelor debitorilor si cuantumul obligatii fiscale restante inregistrate au fost aprobate prin ordin al presedintelui ANAF.

Sursa foto: Mediafax Foto