Potrvit sursei citate, in Registrul General de Evidenta a Salariatilor sunt inregistrate 5.513.496 contracte individuale de munca active pentru care se platesc contributii la sistemul de asigurari sociale.

"Un salariat poate avea mai multe contracte individuale de munca", precizeaza IM.

IM administreaza baza de date Registrul General de Evidenta a Salariatilor, fiecare angajator avand obligatia sa infiinteze si sa transmita la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Citeste si:

Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului.

Au obligatia de a infiinta si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

In Registrul General de Evidenta a Salariatilor sunt inregistrate doar contractele individuale de munca si nu apar functionarii publici, functionarii cu statut special de la Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii, Serviciul Telecomunicatii Speciale, Serviciul Protectie si Paza si nici persoanele ale caror profesii sunt exercitate pe baza unor legi speciale, cabinete, birouri si persoane fizice care exercita activitati cum ar fi avocat, arhitect, notar, medic, psiholog.