Valoarea operatiunii impozabile, pentru care emiterea facturii este obligatorie, este cea pe baza careia se va face diferentierea. Pentru operatiunile cu valori mici este permisa utilizarea de formule simplificate. Facturile simplificate se emit atunci cand valoarea facturii (inclusiv TVA) este mai mica de 100 de euro. Cursul utilizat petru determinarea valorii este la alegere: ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a României, ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. In acest caz, in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeana.

O utilitate a facturii simplificate este data de utilizarea acesteia intotdeauna cand se modifica o factura initiala, fiind necesara cuprinderea unei referiri specifice si clare la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

Facturile cu continut limitat sunt facturi care se emit in conditii speciale, si anume: fie valoarea facturii este intre 100 și 400 de euro, fie datorita practicilor comerciale ori administrative toate elementele obligatorii intr-o factură normala sunt dificil de menționat. Prin Ordin MFP urmeaza sa fie definite persoanele impozabile care emit obligatoriu ori optional acest tip de facturi cu continut limitat.

Numarul de elemente obligatorii este limitat fata de facturile normale. Acestea contin numai data emiterii, identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile, identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate si suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.

Citeste si:

Ca exceptie, se va emite intotdeauna o factura normala in cazul in care livrarea sau prestarea se efectueaza de catre o persoana impozabila stabilita in Romania într-un alt stat membru, iar beneficiarul este obligat la plata TVA.

Aceasta modificare normativa simplifica din nou regimul juridic al facturilor pentru a corespunde dinamicii activitatilor comerciale. Cei care vor profita în primul rand sunt comerciantii care lucreaza in domeniul retail, usurandu-le astfel lucrul cu consumatorii.

Ioana Costea este Coordonatoarea departamentului de drept fiscal al societatii de avocatura Chiuariu & Asociatii.