Proiectul implementat de catre Institutul de Asigurari si Pensii, sub deviza “Experienta te duce mai departe”, se adreseaza studentilor de profil economic din anul II si III care se pregatesc pentru integrarea pe piata muncii dupa absolvirea studiilor universitare. In contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, se impune o data in plus corelarea pragmatica si eficienta a teoriei cu practica de specialitate, obligatorie in sistemul de invatamant pe durata studiilor universitare.
Proiectul urmareste sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 150 de studenti de la facultatile de profil economic ale universitatilor partenere prin facilitarea accesului acestora la stagii de practica in companii reprezentative din domeniul asigurarilor, respectiv al brokerajului in asigurari si in cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Stagiile de practica se vor organiza in departamente si directii de specialitate, cum sunt: departamentul de subscriere a riscurilor, departamentul de administrare a portofoliului, departamentul de marketing, departamentul de vanzari, departamentul de constatare si de lichidare a daunelor, departamentul financiar-contabil, directia autorizare – reglementare din CSSPP, etc.

Stagiile de practica din cadrul proiectului vor contribui la dobandirea de catre studenti de noi cunostinte si abilitati, acestia avand sanse sporite de a beneficia de o posibila angajare in cadrul companiei / institutiei la care desfasoara stagiul de practica intrucat vor fi pregatiti conform cerintelor reale ale angajatorilor din asigurari si pensii private, insertia lor pe piata muncii fiind mult mai usoara.

La conferinta de lansare a proiectului vor participa lideri ai companiilor de asigurare si ai companiilor de brokeraj implicate in proiect, reprezentanti ai CSSPP, cadre didactice universitare, studenti.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - ‘’Investeste in oameni!’’
Contract de finantare POSDRU/109/2.1/G/81482, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”.


Date de contact:
Dumitru Badea - Manager proiect
Institutul de Asigurari si Pensii
Tel./Fax: 021-318 55 95 / 021-317 95 70;
E-mail: ectranz@iasig.ro;
http://www.iasig.ro; http://www.ectranz.ro