Legea privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic, din invatamantul de stat, pentru perioada octombrie 2008- 13 mai 2011 urmeaza sa fie transmisa la promultare dupa ce a fost adoptata, conform Mediafax.

Plata acestor sume se va face anual, in mod esalonat, in transe trimestriale egale

Astfel, diferențele salariale vor fi plătite din sumele defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitare de stat, precum și din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, pentru personalul didactic din inspectoratele școlare și din unitățile aflate în subordinea acestora, în conformitate cu dispozițiile actelor normative care reglementează plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, potrivit proiectului de lege adoptat.