Având în vedere impactul pe care această criză îl are deja în rândul micilor antreprenori, începem cu măsurile imediate ce țin de managementul de criză, propuse de CNIPMMR. Acestea sunt:

 1. Identificarea principalelor AMENINȚĂRI pentru afacere: stoparea sau reducerea cererii pentru produsele și serviciile sale; blocarea parțială sau totală a aprovizionării cu materii prime, semifabricate, piese de schimb, produse, servicii s.a.; insuficiența personalului; creșterea costurilor (unitare și totale) ale derulării afacerii; diminuarea veniturilor și încasărilor; neplata ratelor la credite, leasing, etc.; lipsa de lichidități pentru plata salariilor, furnizorilor etc.
 2. Evaluarea duratei și mărimii EFECTELOR NEGATIVE ALE FIECĂREI AMENINȚĂRI asupra afacerii.
 3. Stabilirea de MĂSURI CONCRETE pentru eliminarea/diminuarea efectelor negative ale fiecărei amenințări.
 4. Identificarea eventualelor NOI OPORTUNITĂȚI referitoare la vânzări, aprovizionare, resurse umane, costuri, subvenții, decalări de plăți ale impozitelor și taxelor, ajutoare de stat, etc.
 5. Evaluarea duratei și mărimii EFECTELOR POZITIVE ALE FIECĂREI NOI OPORTUNITĂȚI aspura afacerii.
 6. Stabilirea de MĂSURI CONCRETE de valorificare a noilor oportunități.
 7. Centralizarea EFECTELOR NEGATIVE ale amenințărilor care nu au fost contracarate pe domenii (costuri, prețuri, cifra de afaceri, profit).
 8. Centralizarea efectelor pozitive ale valorificării NOILOR OPORTUNITĂȚI pe domenii (costuri, prețuri, cifra de afaceri, profit)
 9. Determinarea EFECTELOR NETE TOTALE (de la amenințări și oportunități) pentru afacere.
 10. Stabilirea și a altor MĂSURI SUPLIMENTARE pentru diminuarea efectelor negative totale la nivel de afacere.
 11. Întocmirea unui PLAN SINTETIC cu toate măsurile de adoptat și implementat grupate pe 3 categorii:
  -Măsuri imediate, în următoarele 2 săptămâni.
  -Măsuri pe termen mediu, în următoarele 3-12 săptămâni.
  -Măsuri pe termen lung, de adoptat după 12 săptămâni.

REPERE ESENȚIALE

 1. Abordare și comportament calm, realist și rațional al întreprinzătorului / managerilor.
 2. Menținerea personalului cheie în întreprindere.
 3. Constituirea de rezerve tampon de numerar, materii prime, semifabricate, produse, etc.
 4. Diminuarea costurilor în toate zonele posibile.
 5. Menținerea clienților importanți și a vânzărilor.

SCENARII POSIBILE

S.1. – Menținerea afacerii ca activități și performanțe la parametri normali sau foarte apropiați (cel mai puțin probabil).

S.2. – Diminuarea și/sau restructurarea semnificativă a afacerii, ca activități și performanțe.

S.3. – Închiderea temporară sau definitivă a afacerii.

Reprezentanții CNIPMMR precizează ca pentru cel puțin jumătate din IMM-urile din România vor fi valabile scenariile 2 și 3.

Sursa foto: TheCorgi / Shutterstock.com