Comentarii pe articolul Presa internationala: FMI a salvat Romania de la faliment


ajutorul de la FMI

Gheorghe Olah la 28 Martie 2009, ora 11:18
Din p�cate se pare c� �mprumutul a fost necesar.M� tem �ns� c� nu va ajuta prea mult economia Rom�niei mai ales dac� guvernul actual va proceda precum guvernele anterioare am�n�nd sine die reformele adev�rate care s� transforme economia Rom�niei �ntr-o economie competitiv�.�ntr-un anumit sens sunt bucuros c� s-a ajuns aici pentru c� se pare c� guvernele Rom�niei �i fac datoria numai dac� sunt presate din afar�,de c�tre FMI sau Uniunea European�.P�n� �n prezent ele au demonstrat c� nu sunt capabile s� conduc� Romania spre progres �i prosperitate.Chiar �i �n aceste zile c�nd se recurge la �mprumut afl�m c� unii mini�tri (spre exemplu,Radu Berceanu) risipesc banii pe ma�ini de lux �i pe salarii exorbitante acordate unor func�ionari publici ,,de excep�ie"Am ajuns s� cred c� numai U.E. �i FMI mai pot face ordine �n Rom�nia.Din p�cate!

  Inapoi la articolul Presa internationala: FMI a salvat Romania de la faliment