Cotele platite de angajatori pentru contributia de asigurari sociale vor fi diminuate in functie de conditiile de munca, dupa cum urmeaza: de la 20% la 15,8% pentru conditii normale de munca, de la 25,8% la 20,8% pentru conditii deosebite de munca. In cazul conditiilor speciale de munca, cotele vor fi situate intre 30,8% si 25,8%.

“Este cea mai consistenta diminuare a contributiilor de asigurari sociale aplicata pentru angajator, intr-o singura etapa, in ultimii 14 ani. Aplicarea acestei masuri va contribui la atragerea investitiilor si la stimularea muncii in Romania. Reducerea poverii fiscale asupra fortei de munca va sustine crearea de noi locuri de munca, generand efecte economice pozitive atat pentru companii, cat si pentru salariati. In esenta, stimularea ocuparii fortei de munca este cea mai buna forma de protectie sociala si de crestere a veniturilor individuale, in linie si cu recomandarile Comisiei Europene”, a afirmat Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finantelor Publice.

Sursele de acoperire a impactului bugetar

Aplicarea reducerii CAS va avea un impact bugetar estimat pentru ultimul trimestru al acesui an la 850 de milioane de lei. Pentru intregul an 2015, impactul bugetar al aplicarii acestei masuri este de 4,8 miliarde de lei.

Sursa din care impactul aplicarii reducerii CAS va fi compensat pentru anul 2014 este reprezentata de veniturile incasate suplimentar din impozitul pe constructii, fata de sumele estimate. Operatorii economici au declarat pentru taxa de constructii speciale sume totale de 1449 milioane lei, iar la primul termen de plata s-au incasat 710,4 milioane lei, in conditiile in care s-a estimat ca in 2014 se vor incasa 488 de milioane de lei din impozitul pe constructii.

Impactul pe care aplicarea acestei masuri il va avea in 2015 va fi compensat prin cresterea veniturilor bugetare incasate de catre ANAF ca urmare a aplicarii masurilor de eficientizare a sistemului de colectare; imbunatatirea sistemului de colectare a impozitelor si taxelor ce vizeaza recuperarea arieratelor fiscale inregistrate de contribuabilii mijlocii. De asemenea, modificarile survenite asupra Legii insolventei nr. 85/2006 vor permite recuperarea debitelor curente si diminuarea volumului arieratelor.