Obiectul proiectului il constituie sprijinirea finantarii operatorilor economici pentru realizarea investitiilor initiale in vederea valorificarii resurselor regenerabile de energie (sursele solare, sursele eoliene, hidroenergetice pentru sisteme cu putere instalata <10MW, biomasa, sursele geotermale, energia valurilor, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deseurilor - gazul de depozit, gazul de fermentare a namolurilor in instalatii de epurare a apelor uzate) pentru producerea de energie electrica si termica.

Bugetul total estimat alocat ajutorului de stat este de 200 milioane euro (echivalent in lei), din care 169, 7 milioane euro (echivalent in lei) reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si 30,3 milioane euro (echivalent in lei) reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MEF, si este defalcat estimativ pe sase ani.

Astfel, pentru 2008 fondurile comunitare si cele publice nationale sunt estimate la 20,9 milioane euro, pentru 2009 la 30,6 milioane euro, in 2010 acestea ajung la 39,7 milioane euro. Valoare maxima a acestora va fi de 41,4 milioane euro in 2011, pentru ca aceasta sa scada treptat in 2012 si 2013 pana la 35,8 milioane euro, respectiv 31,6 milioane euro.

Conform proiectului, valoarea maxima a finantarii nu poate depasi 40% din totalul cheltuielilor eligibile in regiunea Bucuresti Ilfov si 50% din totalul cheltuielilor eligibile, in celelalte sapte regiuni de dezvoltare.

Valoare ajutorului se majoreaza cu 20% in cazul intreprinderilor mici, inclusiv microintreprinderilor si cu 10% in cazul intreprinderilor mijlocii. Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara de cel putin 30% din costurile eligibile, fie din resurse proprii, fie surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul nici unui ajutor public.

Citeste si:

Ajutorul de stat nu se aplica proiectelor mari de investitii ale caror costuri eligibile depasesc 50 milioane euro.

Romania dispune de un potential ridicat de resurse regenerabile de energie, care, in prezent, este insuficient valorificat, avand in vedere si costurile destul de ridicate pentru realizarea instalatiilor. Conform proiectului de hotarare, Romania are un potential de energie solara de 60 picojoule (PJ) si 1,2 TWh. Energia eoliana este estimata la 23 TWh, biomasa si gaz 318 PJ si energie geotermala 7 PJ.

Pentru a duce la indeplinire angajamentele asumate si pentru a valorifica potentialul surselor regenerabile de energie al Romaniei, Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie prevede, pentru perioada 2003 – 2010, punerea in functiune de capacitati noi de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalata totala de circa 441,5 MW (energie electrica), respectiv 3.274,64 mii tep (energie termica), iar pentru perioada 2011 – 2015, instalarea unei puteri totale de 798,0 MW (energie electrica), respectiv 3.527,7 mii tep (energie termica).

Romania si-a propus, in cadrul Axei prioritare 4 a POS CCE si in cadrul Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020, ca ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului brut de energie electrica sa fie de 33% in anul 2010, 35% in anul 2015 si 38% in anul 2020.

De asemenea, 11% din consumul intern brut de energie va fi asigurat din surse regenerabile in anul 2010.