Tot mai multi angajati, in special IT-isti, ingineri si consultanti pe proiecte, sunt detasati din si in Romania. Mobilitatea a devenit un fenomen care, in ultimii ani a luat o amploare fara precedent, iar angajatorii se afla sub presiunea de a respecta toate obligatiile de incadrare, inregistrare, notificare, salariale, fiscale, dreptul muncii sau imigrare care pot varia de la stat la stat.

Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale este reglementata, in prezent, de Legea nr. 344/2006. Insa, incepand cu 20 mai 2017, aceasta lege va fi abrogata si inlocuita de Legea nr. 16/2017 publicata pe 21 martie 2017 si care are drept scop, printre altele, transpunerea in legislatia romaneasca a unor directive europene.

  • Mentionarea unor criterii care vor fi luate in considerare de catre inspectoratele de munca in vederea identificarii unor detasari reale (cu toate acestea, criteriile in discutie vor fi stabilite prin norme metodologice, ce urmeaza a fi adoptate in aplicarea legii in discutie);
  • Posibilitatea recalificarii activitatilor independente ca fiind, in realitate, detasare, prin raportare la criteriile mentionate anterior;
  • Reglementarea unor masuri in vederea intaririi cooperarii administrative intre statele membre – Inspectia Muncii fiind desemnata institutie de contact din partea Romaniei (dintre atributiile sale in acest domeniu amintim, e.g.: raspunde cererilor motivate de informare ale autoritatilor competente din alte state membre; efectueaza verificari si actiuni de control cu privire la situatiile de detasare transnationala);
  • Asigurarea accesibilitatii informatiilor pe site-ul Inspectiei Muncii (limba romana si engleza) cu privire la: clauzele si conditiile de incadrare in munca, procedura de detasare, masurile administrative si de control aplicabile, datele de contact ale ITM-urilor, datele cu privire la CCM-urile incheiate la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsa la intreg sectorul de activitate; procedura de depunere a plangerilor;
  • Adoptarea unor masuri care sa permita un control mai eficient al respectarii prevederilor legale in materie (e.g.: prin punerea la dispozitia inspectoratelor teritoriale de munca a unor documente, precum contractul de munca al salariatului detasat, durata angajarii etc.);
  • Reglementarea raspunderii in materie de subcontractare;
  • Adoptarea unor reguli in vederea recuperarii transfrontaliere a sumelor provenite din aplicarea sanctiunilor financiare administrative si/sau a amenzilor contraventionale.