Ciclotraseele se vor desfasura pe caile de comunicatie existente, accesibile cu bicicleta, cu caracter "cat mai pitoresc din punct de vedere peisagistic" si trafic motorizat cat mai redus, alese in functie de rangul, tipul si gradul traseului, potrivit Mediafax.

Utilizarea ciclotraseelor va fi gratuita.

Lungimea acestora se va alege astfel incat durata normala de parcurgere sa fie de 5-12 zile in cazul celor de rang national, 2-5 zile pentru traseele regionale si de maxim o zi in cazul celor de rang local. Traseele vor fi marcate prin amplasarea de-a lungul cailor de comunicatie, la anumite intervale si la ramificatii si intersectii, a unei succesiuni de elemente grafice numite "marcaje cicloturistice".

Proiectarea, marcarea, monitorizarea si intretinerea ciclotraseelor se va face din fondurile alocate in acest sens din bugetul consiliilor judetene si, in completare, din alte fonduri publice sau private, interne sau externe, prin grija autoritatilor publice centrale si locale, a organizatiilor neguvernamentale de profil, a agentilor economici din turism si a altor factori interesati. conform sursei citate.

Pe langa consiliile judetene vor fi organizate comisii judetene de trasee cicloturistice, ca structuri fara personalitate juridica, formate din reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor, organizatiilor si operatorilor economici. Realizarea de ciclotrasee noi, modificarea semnificativa sau desfiintarea celor existente, atat ca itinerar cat si ca mod de marcare si amenajare, se va aviza de catre comisiile judetene si vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala in domeniul turismului care, in cazul ciclotraseelor de rang local, poate delega aceasta atributie consiliilor judetene, pe baza de protocol.

Citeste si:

Potrivit proiectului de act normativ, in Romania exista deja "un interes si o cerere crescuta de trasee cicloturistice marcate si omologate", atat din partea turistilor individuali, a asociatiilor de cicloturism si a agentiilor de turism din tara si strainatate, cat si din partea autoritatilor publice locale si structurilor asociative de dezvoltare locala si regionala.

"Exista deja numeroase surse specifice de finantare, inclusiv fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse externe, care pot fi utilizate pentru dezvoltarea cicloturismului. Principala bariera pentru accesarea acestor fonduri si implementarea de proiecte de profil este lipsa suportului legislativ privind standardele, metodologia, principiile de alegere, proiectare, implementare si omologare a acestei categorii de trasee turistice", se arata in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Crearea unei retele nationale de trasee cicloturistice va duce, in opinia reperezentantilor MDRT, la intensificarea activitatilor turistice care pot genera o cerere crescuta pentru o gama larga de bunuri si servicii, inclusiv bunuri si servicii care altfel nu ar fi fost produse sau prestate, precum si bunuri si servicii furnizate de catre alte sectoare economice, precum cele de constructii, transport, industria
alimentara, industria usoara si artizanala.

"Totodata, va duce la cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii specifice si adiacente sectorului turistic", se mai arata in proiect.