Guvernul a adoptat si a transmis spre aprobare Parlamentului un proiect pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, care stabileste sanctionarea persoanelor fizice sau juridice care efectueaza activitati neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor.

Proiectul de lege a fost elaborat si pus in dezbatere de Ministerul Transporturile in luna iulie.