Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor RomâniaFilm (RADEF), aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor (MCC), are in administrare 317 sali si gradini de spectacol cinematografic, proprietate privata a statului. Dintre acestea, 160 sunt închiriate catre diverse persoane juridice, 118 sali sunt închise, iar 39 sunt utilizate de catre regie pentru difuzarea de film. Toate vor fi scoase la vanzare, dupa ce strategia de privatizare va fi aprobata de guvern. Nu doar RADEF isi va schimba statutul. Si celelalte societati aflate sub coordonarea ministerului condus de Adrian Iorgulescu vor fi puse pe lista privatizarii. „La nivelul ministerului a fost initiat un proiect de hotarare de guvern care prevede infiintarea, potrivit legii, a unui Oficiu de Privatizare. Viitorul Oficiu de Privatizare va face un inventar si un audit pentru a determina valoarea patrimoniului de privatizat. Ulterior, se vor face evaluari de catre experti autorizati ai ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania - n.r.)“, a declarat, pentru SFin, Ioan Onisei, secretar de stat in MCC.

Viitorul Oficiu de Privatizare se va ocupa, începând din luna februarie, de transferul proprietatii asupra salilor de cinema aflate în prezent în administrarea RADEF. Aceeasi institutie publica specializata se va ocupa si de transformarea fostei regii în societate comerciala pe actiuni, în vederea restructurarii si trecerii acesteia in proprietate privata, precum si de privatizarea societatii CORESI.

Sali de cinema vandute in rate

Conform strategiei propuse de MCC, intr-o prima etapa RADEF se va transforma în societate pe actiuni. Documentul prevede demararea vânzarii salilor si gradinilor de spectacol catre utilizatorii actuali si creeaza cadrul legal pentru acesta. Strategia prevede posibilitatea cumpararii prin negociere directa a salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, plecând de la un pret stabilit prin evaluare de catre un expert autorizat, în cazul în care detinatorii actuali au efectuat toate lucrarile de modernizare stabilite prin contract, nu au datorii catre regie, au achitat sumele datorate acesteia fara întârzieri mai mari de trei sau sase luni consecutiv, nu au datorii la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor de sanatate sau la bugetul local. Vânzarea prin negociere directa se poate face si în rate, dar în aceasta situatie se vor achita un avans de 25-30% din pretul stabilit, precum si dobânda legala, durata fiind stabilita la doi-trei ani.

Citeste si:

Salile si gradinile de spectacol cinematografic închise sau ale caror contracte au fost reziliate pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate de catre utilizatori se vor vinde prin licitatie publica cu strigare. Tot asa se vor vinde si salile si gradinile de spectacol cinematografic închiriate, în cazul în care utilizatorii nu si-au respectat obligatiile asumate prin contract timp de trei sau sase luni consecutiv, au datorii catre regie, bugetul public, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul local.
Pentru privatizarea integrala a cinematografiei s-a prevazut, ca etapa finala a procesului, privatizarea societatii comerciale RomâniaFilm SA de catre Oficiul de Privatizare al Ministerului Culturii si Cultelor.

Adrian Sarbu, un potential investitor

„Procesul de privatizare a inceput deja. In unele cazuri s-a reluat procesul de privatizare suspendat anterior“, a explicat Ioan Onisei. Pentru Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA, procesul de privatizare s-a desfasurat in etape. O prima etapa a fost initiata prin HG 563/1999 si HG 1014/2000, cand au fost externalizate prin metoda „vanzarii de active“ 13 din cele 14 tipografii programate spre vanzare. A doua etapa a fost detaliata in HG 692/2003, dar procesul a fost suspendat in doua randuri. „Ministrul Adrian Iorgulescu a dispus reluarea privatizarii. Pentru aceasta, in octombrie-noiembrie 2005, a fost refacut studiul de fezabilitate si in prezent este in curs reactualizarea strategiei de privatizare in baza acestui studiu. Un program de privatizare si un inventar al patrimoniului, precum si ceilalti pasi ai procesului de privatizare vor fi elaborate de Oficiul de Privatizare“, ne-a declarat secretarul de stat.

Sumele rezultate din vânzarea salilor de cinema vor ramâne la dispozitia RomâniaFilm si vor fi utilizate pentru rambursarea datoriilor, modernizarea bazei materiale aflate în proprietatea RomâniaFilm si finantarea unor activitati cuprinse în obiectul de activitate al societatii. Comisia formata pentru vânzarea la licitatie a salilor de cinema va fi formata din cinci membri: doi reprezentanti ai MCC si trei reprezentanti ai RomâniaFilm, desemnati de Consiliul de Administratie al acesteia. Secretariatul comisiei va fi asigurat de salariati ai RomâniaFilm, iar presedintele comisiei va fi ales din rândul membrilor, prin votul acestora.
Unul dintre jucatorii importanti pe aceasta piata, care si-ar putea manifesta interesul pentru cinematografele scoase la vanzare, este societatea PRO Video, parte a grupului Media PRO, condus de Adrian Sarbu. In primele zile ale acestui an, Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea de concentrare economica realizata de PRO Video prin preluarea controlului asupra Hollywood Multiplex Operation SRL, perfectata la 30 septembrie 2005.