Primaria Municipiului Bucuresti, in calitate de autoritate publica tutelara, a demarat procesul de selectie pentru 7 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Primaria Municipiului Bucuresti, in calitate de autoritate publica tutelara, a demarat procesul de selectie pentru 7 pozitii de membru in Consiliul de Administratie al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A.

Informatiile in Iegatura cu cerintele generale minime obligatorii, profilele membrilor, criteriile de evaluare a candidatilor, bibliografia, continutul dosarului de candidatura si nu numai, se regasesc pe site-ul companiei www.cmeib.ro la rubrica Informatii Publice- Anunt Public.

Dosarele de candidatura vor fi depuse in termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului, respectiv de la 16.12.2019, pe suport de hartie, la Secretariatul Comisiei de selectie – Directia Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 47, Bucuresti, etaj 1, birou nr. 118, de luni pana vineri intre orele 10.00–15.00. Depunerea tuturor documentelor pentru candidatura, solicitate prin prezentul anunt de selectie, este obligatorie.

Formularele necesare depunerii dosarelor de candidatura se regasesc pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti (www.pmb.ro– la rubrica Anunturi).

Dosarele de candidatura depuse in termenul mentionat vor forma lista lunga, ce are caracter confidential si nu va fi publicata.

Candidatii respinsi vor fi informati in scris.

Candidatii care, in urma verificarilor, indeplinesc cerintele minime, formeaza lista scurta si vor fi contactati dupa etapa de verificare a tuturor dosarelor de candidatura depuse, pentru a depune Declaratia de intentie, cu termen de depunere de 15 zile calendaristice de la data instiintarii.

Declaratia de intentie se va intocmi in baza elementelor din Scrisoarea de asteptari - aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 368/2019, document ce poate fi consultat la adresa: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=40056

Interviul se va organiza dupa ultima zi de depunere a Declaratiei de intentie, pe baza programarii stabilite de catre comisia de selectie, in functie de numarul candidatilor, acestia urmand a fi contactati.

SECRETARIAT COMISIE DE SELECTIE - telefon 021/3055500, int. 1126, persoana de contact:

  • Camelia Roxana BALACESCUSecretar comisie de selectie

e-mail: camelia.balacescu@pmb.ro

Publicat in data de 16.12.2019


Ascultă primul podcast de FinTech și digital banking din piață.