Distributia unitatilor de fond se va face pe intreaga perioada a programului de lucru.
       
Fondul Deschis de Investitii Bancpost Plus investeste cu preponderenta pe piata monetara, in instrumente de credit pe termen scurt, mediu si lung si/sau in active lichide, cu respectarea limitelor investitionale prevazute in prospectul de emisiune si de legislatia in vigoare. Acest fond deschis de investitii nu va investi in actiuni.
       
Fondul deschis de investitii Bancpost Active Balanced este un fond de tip diversificat ce investeste preponderent in actiuni si alte valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata (obligatiuni municipale, corporatiste), precum si in titluri de stat, certificate de trezorerie, depozite bancare etc. cu diversificarea portofoliului in vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate, cu respectarea limitelor investitionale prevazute in prospectul de emisiune si de legislatia in vigoare.
       
Valoarea activului net al Fondului deschis de investitii Bancpost Plus este de peste 36,5 milioane RON, iar valoarea activului net al Fondul deschis de investitii Bancpost Active Balanced este de peste 25,5 milioane RON.

Activul net si valoarea unitara a activului net pentru cele doua fonduri deschise de investitii se afiseaza si se publica zilnic in incinta unitatilor Bancpost, pe site-ul www.bancpost.ro si in presa de specialitate.