CSA mentioneaza, intr-un comunicat, faptul ca masurile dispuse nu au implicatii asupra contractelor de asigurare deja incheiate, acestea continuand sa isi produca efectele in conditiile stabilite la data semnarii.

Astfel, decizia nr. 79/2011 privind interzicerea temporara a activitatii societatii comerciale Helmet Broker de Asigurare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 17/02/2011.

De asemenea, decizia nr. 80/2011 privind retragerea autorizatiei de functionare societatii comerciale “Equities Partners Broker de Asigurare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 17/02/2011.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare in Romania, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale, EIOPC - Comitetul European pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari.