"Legislatia care trateaza reforma legata de comunicatiile electronice, precum telefonie fixa si mobila, internet, difuzarea TV urmeaza sa revina in Parlament. Pachetul telecom urmareste sa imbunatateasca concurenta, sa elimine barierele existente pe piata deja liberalizata si sa promoveze investitii in retele de ultima generatie, garantand totodata protectia consumatorilor. Reforma se refera si la managementul spectrului radio", se arata pe pagina de internet a Parlamentului European, relateaza NewsIn.

In data de 24 septembrie 2008 a fost votat pachetul legislativ cu privire la Telecom, care a fost dezbatut in cadrul primei sesiuni plenare din septembrie 2008. Raportul Malcolm Harbour (PPE-DE, Regatul Unit) se refera la serviciul universal si drepturile utilizatorilor legate de retelele si serviciile de comunicatii electronice.

Propunerea de directiva revizuieste normele existente cu privire la accesul la retele si servicii si alte drepturi ale utilizatorilor de servicii universale, in special protectia datelor personale si a sferei private. Obiectivul principal este de a intari dreptul consumatorilor la informatii inainte de semnarea unui contract, ca de exemplu tarifele percepute, restrictii impuse de operator ( limite cu privire la accesul la servicii tip internet voice).

Potrivit raportului adoptat de Comisia pentru Piata Interna, operatorii trebuie sa furnizeze consumatorilor informatii transparente cu privire la preturi si tarife, taxe legate de rezilierea contractului. Scopul principal este de a oferi posibilitatea consumatorilor de a evalua in mod independent costurile legate de schimbarea operatorului. Transferabilitatea numarului este un element determinant in optiunea consumatorului si de aceea, ar trebui imbunatatita astfel incat, consumatorul sa poata schimba operatorul intr-o singura zi.

Totodata este important ca toate facilitatile sa fie accesibile persoanelor varstnice si celor cu dizabilitati.

Neutralitate tehnologica

Principiul neutralitatii se refera la retelele de banda larga, care sa nu fie restrictionate de niciun fel de echipament atasat sau de modul de comunicare care ar putea restrictiona continutul, site-uri sau alte platforme.

La punerea in aplicare a prezentei directive, statele membre trebuie sa se asigure ca nu se impun cerinte obligatorii cu privire la caracteristicile tehnice specifice, pentru terminale sau alte echipamente pentru comunicatii electronice care ar putea impiedica introducerea pe piata de echipamente si libera circulatie a acestor echipamente in si intre statele membre.

Pentru a preveni degradarea serviciului si incetinirea traficului de-a lungul retelelor si pentru a garanta ca nu sunt impuse restrictii nejustificate asupra capacitatii utilizatorilor de a accesa sau distribui continuturi sau de a folosi, la alegere, orice aplicatii si servicii, autoritatile nationale de reglementare pot emite orientari care sa stabileasca cerintele privind calitatea minima a serviciului si, dupa caz, sa adopte alte masuri.

Anumite restrictii tehnice pot fi insa introduse, ca de exemplu blocarea anumitor functiuni a cartelei SIM pentru a restrictiona accesul clientului la retele concurente. Operatorul trebuie sa informeze clientul cu privire la eventualele restrictii inainte de semnarea contractului.

Protectia datelor personale si informarea corecta

Pentru a aborda aspectele de interes public aferente utilizarii serviciilor de comunicatii si pentru a promova protectia drepturilor si a libertatilor celorlalti, autoritatile nationale competente ar trebui sa fie in masura sa produca si sa difuzeze, cu ajutorul furnizorilor, informatii de interes public legate de utilizarea serviciilor de comunicatii.

Aceste informatii ar trebui sa includa avertismente de interes public legate de incalcarea drepturilor de autor si alte scopuri ilegale in care poate fi utilizat accesul, precum si de difuzarea de continuturi nocive, alaturi de recomandari si mijloace de protectie impotriva riscurilor la adresa securitatii persoanei, care ar putea aparea, de exemplu, in urma dezvaluirii, in anumite situatii, a unor informatii personale, precum si in legatura cu incalcarea dreptului la viata privata si la respectarea datelor cu caracter personal.

Astfel de informatii de interes public ar trebui actualizate de fiecare data cand este necesar si ar trebui prezentate intr-o forma scrisa si electronica usor inteligibila, la latitudinea fiecarui stat membru, precum si pe site-urile web ale autoritatilor publice nationale. Autoritatile nationale de reglementare ar trebui sa fie abilitate sa oblige furnizorii sa difuzeze aceste informatii standardizate tuturor clientilor lor. Costurile suplimentare semnificative suportate de furnizori pentru difuzarea acestor informatii ar trebui sa faca obiectul unui acord intre furnizori si autoritatile competente si ar trebui sa fie acoperite de autoritatile respective. Totodata, informatiile ar trebui sa figureze in contracte.

Potrivit amendamentelor propuse de PE, cade in sarcina autoritatilor relevante ale statelor membre, iar nu a furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice, sa decida daca continutul, aplicatiile sau serviciile sunt legale sau daunatoare. Cadrul comunitar (Directiva 2002/22/CE) nu impune furnizorilor sa monitorizeze informatia transmisa prin intermediul retelelor lor sau sa intreprinda actiuni coercitive ori sa ii urmareasca in justitie pe acei clienti care au transmis informatia, si nici nu prevede ca furnizorii sa fie tinuti responsabili pentru aceasta. Responsabilitatea actiunilor coercitive sau pentru urmarirea in judecata apartine autoritatilor de ordine relevante.