Hotararea Curtii de Apel Bucuresti referitoare la aceasta procedura de achizitie publica, cu o valoare estimata de peste 140 milioane de lei, este definitiva si irevocabila. S-a mentinut astfel decizia C.N.S.C. prin care s-a dispus anularea deciziei de atribuire a contractului de achizitii publice firmei Puentes Y Calzadas Infraestructuras SLU, precum si reevaluarea ofertelor.

De altfel, este pentru a doua oara cand C.N.A.D.N.R. incearca sa excluda firma Mochlos S.A. din aceasta procedura. Intr-o prima etapa, motivele invocate de autoritatea contractanta au vizat legalitatea scrisorii de garantie prezentate in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor din data de 1 iulie 2011. Ulterior admiterii contestatiei formulate impotriva acestei decizii, autoritatea contractanta a invocat neindeplinirea cerintelor din caietul de sarcini. Fata de evidenta netemeinicie si nelegalitate a repingerii ofertei Mochlos S.A., ambele motive au fost demontate de argumentele echipei de avocati Vass Lawyers, coordonate de avocata Amelia Teis.

Desi decizia C.N.S.C. din data de 30 septembrie 2011 a fost atacata ulterior de C.N.A.D.N.R., la data de 16 februarie 2012, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv si irevocabil plangerea acesteia. Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai mic, iar oferta financiara a Mochlos S.A. Grecia are, intr-adevar, pretul cel mai mic.