Emisiunea are scadenta in noiembrie 2026, iar plata dobanzii, calculata sub forma mediei intre dobanda ROBID si ROBOR pe trei luni plus 0,95%, se va face trimestrial.

Obligatiunile au simbolul ALB26 si au o valoare nominala initiala de 100 lei/obligatiune.

Emisunea va ficea de-a 24-a de obligatiuni municipale, iar cea mai recenta este cea a Consiliului Judetean Hunedoara.