Autoritatea Feroviara Romana a fost infiintata in 1998, avand patru organisme independente organizatoric, respectiv Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, Organismul de Investigare Feroviar Roman, Organismul Notificat Feroviar Roman si Organismul de Licente Feroviare Roman.Comisia Europeana a solicitat insa Romaniei sa asigure independenta organismului de investigare fata de autoritatea nationala de siguranta, scrie Mediafax.

Astfel, Autoritatea Feroviara Romana nu va mai include OIFR, organismul de ancheta urmand sa fie infiintat separat, ca institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor, iar autoritatea nationala de siguranta va continua sa functioneze, ca organism independent, in cadrul AFER.

Noua Agentie de Investigare Feroviara Romana va investiga accidentele feroviare grave si incidentele produse in circulatia trenurilor. Agentia va fi condusa de catre un consiliu format din cinci persoane. Presedintele consiliului va fi si directorul general al agentiei. "Personalul si conducerea executiva a Oganismului de Investigare Feroviar Roman care isi desfasoara activitatea in cadrul Autoritatii Feroviare Romane - AFER, dupa reorganizare, este preluat prin transfer la AGIFER si isi mentine drepturile si obligatiile ce decurg din contractele individuale de munca in vigoare la data reorganizarii", se mentioneaza in documentul citat.

Agentia de Investigare Feroviara Romana va fi finantata din venituri proprii, obtinute pe baza de tarif unic privind activitatile de investigare a accidentelor si incidentelor feroviare, a carui structura si nivel tarifar, pe tip de activitate, se stabilesc de catre Consiliul de Conducere si se aproba prin ordin al ministrului Transporturilor, prin contracte incheiate cu administratorul infrastructurii feroviare, gestionarii de infrastructura feroviara neinteroperabila, operatorii de transport feroviar si operatorul economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul, dar si cu operatorii economici care detin, in proprietate sau sub alta forma, si exploateaza linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviara publica si/sau la infrastructura feroviara privata deschisa circulatiei publice.