Până în 2023 arderea deșeurilor putea aduce persoanelor fizice doar amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Însă, de anul acesta, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor a fost modificată și a devenit mult mai dură.

Modificări la legea privind regimul deșeurilor

Astfel, în urma modificărilor aduse legislației de mediu obligația desemnării unui responsabil privind managementul deșeurilor nu mai este impusă doar celor care dețin autorizație de mediu, ci pentru orice generator de deșeuri sau activități care gestionează deșeurile. În plus, nu este interzisă doar incendierea sau abandonarea deșeurilor, ca până acum, ci și aruncarea si ascunderea lor, ca și păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop. Se vor sancționa mai dur și abaterile repetate, cu consecințe grave asupra mediului.

Mai exact, printre altele, în forma sa modificată OUG 92/2021 prevede că incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect ca și îngroparea deșeurilor pot fi pedepsite cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă între 30.000 lei și 45.000 de lei.

Totuși, aceste pedepse dure nu se aplică nu în orice situație, ci doar atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată.

Abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor sunt și ele interzise, iar sancțiunile în cazul acestor fapte sunt tot cele mai sus-menționate. Abandonarea deșeurilor este definită ca părăsirea sau debarasarea acestora în locurile unde au fost generate, iar aruncarea reprezintă debarasarea în locuri altele decât cele special amenajate pentru deșeuri.De asemenea, vor fi confiscate vehiculele și alte mijloace folosite pentru abandonarea, aruncarea, ascunderea sau incendierea deșeurilor.

Sursa foto: Unsplash