Persoanele interesate se pot inscrie la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu, cu urmatoarele documente: cerere tip, curriculum vitae, declaratie - tip bilingva, copie Carte de identitate, copie Pasaport, copii ale actelor de studii si de calificare (toate paginile scrise), dupa caz, copii ale documentelor care atesta experienta, vechimea in munca, dupa caz si cazier judiciar valabil, in original.

Candidatii trebuie sa aiba calificare/experienta in meseriile:

  • dulgheri pentru cofraje de constructie industrializata (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie);
  • fierari - betonisti, indoirea fierului (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie);
  • zidari - faiantari, acoperirea podelelor si peretilor cu faianta (cunoasterea citirii planurilor de constructii este obligatorie);
  • zidari – tencuitori pentru lucrari de tencuit.

De asemenea, cei interesati trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa nu fi lucrat anterior in Israel;
  • sa nu aiba rude de gradul I care lucreaza deja in aceasta tara, cu exceptia fratilor;
  • sa nu aiba cazier judiciar;
  • sa fie apti psihic si fizic de munca intensa in conditiile climatice specifice statului de destinatie, inclusiv munca la inaltime si manipulare de greutati;
  • sa nu sufere de anumite boli cronice.

Romanii se pot inscrie la aceste locuri de munca in baza unui protocol incheiat in iunie 2014 intre Ministerul Muncii si Ministerul Afacerilor Interne din Israel.Informatii legate de cazare, asigurare medicala, transport, viza, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, conditii de munca si de viata etc. se gasesc pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca – www.anofm.ro .

Sursa foto: Lucratori in constructii/Shutterstock.com