Majorarea de capital social are la baza subscrierea de catre actionari a unui numar de 25.561.958 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei si varsarea aportului in numerar in valoare de 2.556.195,80 lei, in cadrul perioadei de preferinta a actionarilor inregistrati la data de 20.09.2007, ca urmare a Hotararii AGEA din data de 28.08.2007.

Fondurile rezultate din majorarea de capital social vor fi utilizate in principal pentru extinderea si modernizarea retelei proprii de farmacii, adaptarea si ajustarea spatiilor depozitului central la noile prevederi legale referioare la Normele de buna practica in distributie, extinderea flotei de distributie si dezvoltarea sistemului IT, a declarat Florentina Miron, presedintele Consiliului de Administratie al SC Ropharma SA.

Pe ordinea de zi a AGEA mai figureaza si anularea unui numar de 4.438.042 actiuni ramase nesubscrise, din 30.000.000 actiuni aprobate pentru subscriere, precum si aprobarea datei de 28.02.2007 ca data de inregistrare privind piata de capital.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la sediul secundar al Societatii situat in municipiul Iasi, Str. Smardan nr. 19.