Legislatia actuala stabileste ca autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare in termen de 20 zile de la data deschiderii ofertelor, pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire, in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse.

Un proiect de modificare a legislatiei achizitiilor publice elimina insa acest termen, pe motiv ca practica a demonstrat ca cele 20 de zile sunt insuficiente pentru evaluarea ofertelor.

"Este eliminat termenul de 20 zile necesar evaluarii ofertelor, intrucat din practica s-a constatat ca acest termen poate fi de cele mai multe ori foarte mic avand in vedere complexitatea ofertelor", se arata in document.

In aceste conditii, legea achizitiilor publice va stabili doar ca autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare, fara sa mai existe si un termen de finalizare a procedurii de evaluare.