In primul semestru, veniturile bugetului consolidat au fost cu 4,5 miliarde lei sub nivelul programat, jumatate fiind incasari nerealizate din TVA, in timp ce chelutielile cu investitiile s-au plasat mai jos cu 2,1 miliarde lei, iar cele pentru programele din fonduri UE cu 4,4 miliarde lei.
Guvernul si-a fixat ca tinta pentru acest an un deficit bugetar de cel mult 2,2% din PIB.

La sfarsitul lunii iulie, veniturile totalizau 120,9 miliarde de lei si reprezentau 18,3% din PIB. In termeni nominali, veniturile au crescut cu 4,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit datelor Ministerului Finantelor.

Incasarile au fost mai mari la contributiile de asigurari sociale (+1,7 miliarde de lei), impozite si taxe pe proprietate (+990 milioane de lei), accize (+1,27 miliarde de lei), impozitul pe profit (+864,5 milioane de lei) si TVA (+643,5 milioane de lei).

In schimb, veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor s-au redus cu 80%, ca urmare a incasarii in anul precedent a taxelor de licenta pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in suma de 2 miliarde de lei.

Sumele rambursate de UE in contul platilor efectuate au scazut cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent. In bugetul general consolidat sunt inregistrate numai sumele rambursate aferente proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice, nefiind incluse si cele destinate sectorului privat.

Citeste si:

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 121,9 miliarde lei, au fost mai mici atat in termeni nominali, cu 0,2% fata de aceeasi perioada din anul precedent, cat si in termeni reali, acestea fiind inferioare cu 1 punct procentual ca pondere in PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 3,3%, influentate de majorarea salariului minim brut de la 1 ianuarie de la 800 lei la 850 lei si a platii drepturilor stabilite prin hotarari judecatoresti.

La capitolul bunuri si servicii, cheltuielile au urcat cu 4%, in principal ca urmare a platii arieratelor catre furnizorii de medicamente.
Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 11,8 miliarde lei, respectiv de 1,8% din PIB, fata de 14,9 miliarde lei in aceeasi perioada a anului precedent.

Ministerul Finantelor mentioneaza ca in perioada raportata din anul 2013 au fost achitate arierate ale Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale de circa 2 miliarde lei, precum si arierate ale administratiilor locale din imprumuturi din trezorerie in suma de 800 milioane lei.