In afara de obligatiile recente privind afisarea pretului in lei vechi si in lei noi, comerciantii trebuie sa respecte multe alte reguli a caror incalcare atrage sanctiuni contraventionale. Modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare este reglementata de H.G. nr. 947/2000.

Scopul acestei legi este asigurarea unei informari complete, corecte si precise a consumatorilor, „care sa le permita compararea cu usurinta a preturilor“.
Responsabilitatea indicarii pretului revine vânzatorului. O prima regula este aceea ca pretul de vânzare si pretul pe unitatea de masura se exprima în lei.

Vanzatorii pot oferi si informatii in legatura cu preturile în alte valute, dar acestea trebuie sa fie clare si usor de înteles.

Pretul de vânzare si pretul pe unitatea de masura se indica într-o forma clara, lizibila si usor de identificat. Aceasta inseamna ca tertipurile folosite de unii comercianti care afiseaza un pret, dar cu litere minuscule adauga cate un TVA, sunt ilegale. Cheltuielile privind serviciile de livrare, ambalare si transport pot fi mentionate separat, cu conditia ca acestea sa fie clare, usor de identificat si lizibile.
Indicarea preturilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafata de vânzare sa le poata vedea în locurile de prezentare fara a întreba vânzatorul.
În cazul în care preturile se afla în vitrinele exterioare, acestea se indica astfel încât consumatorul sa le poata vedea cu usurinta fara a intra în suprafata de vânzare.

Publicitate, cataloage si vĺnzari la distanta

Indicarea pretului de vânzare si/ sau a pretului pe unitatea de masura este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la pret.
Preturile se indica pe produse sau lânga acestea ori pot fi cuprinse într-o lista sau într-un catalog, împreuna cu preturile altor produse, în imediata apropiere a acestora. Daca se utilizeaza cataloage, vânzatorul trebuie sa asigure un numar suficient de exemplare la dispozitia consumatorilor.
În cazul publicitatii destinate vânzarii la distanta este obligatorie informarea asupra pretului de vânzare si asupra pretului pe unitatea de masura.

Ofertele de reducere de preturi, lansate de comerciantii care practica vânzarea prin corespondenta, pot fi valabile numai pâna la epuizarea stocurilor, cu conditia ca aceasta mentiune sa figureze vizibil si lizibil în catalog.

Indicarea pretului pentru produse preambalate si vĺndute in vrac

La produsele preambalate se indica pretul pe unitatea de masura si pretul de vânzare corespunzator cantitatii preambalate. În cazul în care pretul pe unitatea de masura este identic cu pretul de vânzare, se indica numai pretul de vânzare.

Pentru produsele vândute în vrac prin cântarire sau masurare este obligatorie indicarea numai a pretului pe unitatea de masura. Regulile de indicare a preturilor pe unitate de masura nu sunt aplicabile in cazul restaurantelor, al distribuitoarelor automate sau in cazul în care informatia asupra pretului pe unitatea de masura ar crea confuzii sau nu ar folosi consumatorului. Un exemplu ar fi produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care pretul pe unitatea de masura al fiecarui produs ar crea confuzie, iar indicarea pretului unui singur produs ar fi înselatoare.

Preturile in cazul promotiilor

Promotiile si alte reduceri de pret (soldare sau lichidare) sunt reglementate de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat în acelasi spatiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Pretul redus trebuie sa fie inferior unui pret de referinta, care, potrivit legii, reprezinta cel mai scazut pret practicat în acelasi spatiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicarii pretului redus.

De la aceasta regula fac exceptie anunturile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preturi la un anumit raion, pentru o foarte scurta perioada a unei zile de vânzare.

Legea mai excepteaza de la regula obligativitatii raportarii la preturile de referinta anunturile publicitare „exclusiv literare, care nu contin cifre“. Desi expresia „exclusiv literare“ este improprie contextului (si se explica printr-o traducere neadaptata a directivelor europene), este clar ca legiuitorul s-a referit la anunturile generice, care nu contin cifre: „pret special“, „oferta speciala“, „reduceri de preturi“. De altfel, asa a fost interpretata aceasta expresie în practica europeana.

Numai trei forme admisibile de afisare a reducerilor
Orice anunt de reducere de pret exprimata în valoare absoluta sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:

- fie prin mentionarea noului pret lânga pretul anterior, barat;

- fie prin mentiunile „pret nou“, „pret vechi“ lânga sumele corespunzatoare;

- fie prin mentionarea procentului de reducere si a pretului nou care apare lânga pretul anterior, barat.

Se interzice ca o reducere de pret pentru un produs si/sau serviciu sa fie prezentata consumatorilor ca o oferta gratuita a unei parti din produs si/sau serviciu.
Anunturile de reducere care nu corespund reducerii practicate efectiv în raport cu pretul de referinta sunt considerate o forma de publicitate înselatoare si se sanctioneaza conform reglementarilor legale în vigoare.