"Desi cadrul macroeconomic nu s-a modificat, iar performanta incasarilor din contributii sociale in anul 2010 a fost mai slaba decat cea programata, veniturile aferente acestui capitol din bugetul consolidat pentru anul 2011 sunt mai mari cu 428 milioane lei fata de proiectia inclusa in Strategia fiscal-bugetara aprobata de Guvern", anunta Consiliul Fiscal.

Potrivit analistilor, revizuirea este cauzata de o crestere cu 17% fata de nivelul estimat pentru 2010 a incasarilor din contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati, care nu poate fi explicata decat in ipoteza unor masuri legislative generatoare de venituri suplimentare.

"Pe baza setului de informatii disponibil la data redactarii acestei opinii, dinamica acestui capitol de venituri apare ca nerealista. Consiliul fiscal recomanda Guvernului sa clarifice fundamentarea evolutiei acestui capitol de venituri. In plus, Consiliul fiscal isi reitereaza rezervele cu privire la ipotezele privind dinamica salariului mediu brut si a numarului de salariati, considerand ca acestea implica riscuri de nerealizare a veniturilor bugetare programate", potrivit CF.

In acest context, Consiliul Fiscal reitereaza lipsa transparentei in fundamentarea proiectiilor de venituri si a programului de cheltuieli si recomanda detalierea pentru fiecare componenta de venituri a bazelor macroeconomice relevante, a elasticitatilor luate in calcul si a impactului masurilor legislative care le afecteaza.