In termeni reali, cresterea soldului creditului neguvernamental a fost de 0,1%.

"Creditul in lei s-a majorat cu 1,4% (0,2% in termeni reali), in timp ce creditul in valuta exprimat in lei a crescut cu 1,2% (exprimat in euro, creditul in valuta s-a diminuat cu 0,5%). La 30 septembrie 2012, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 4,2% (-1,1% in termeni reali) fata de 30 septembrie 2011, pe seama majorarii cu 5% a componentei in lei (-0,3% in termeni reali) si cu 3,8% a componentei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul in valuta s-a redus cu 0,4%)", se arata intr-un comunicat al BNR.

Creditul guvernamental a avansat in septembrie cu 2,3%, la 78,35 miliarde lei. Fata de 30 septembrie 2011 valoarea este mai mare cu 20,2% (14,1% in termeni reali).