In urma acordului semnat, Banca Trasilvania dispune de un plafon de garantare, derulat prin EximBank, de 40 de milioane de lei. Garantiile individuale sunt acordate in lei si au in vedere creditele de investitii, imprumuturile destinate sustinerii activitatii curente, respectiv scrisorile de garantie bancara.

Garantiile individuale au valoarea maxima de 1,5 milioane lei, iar durata este corelata cu cea a creditului IMM. Procentul garantat este de pana la 80% în cazul creditelor de investitii, respectiv de maxim 70% pentru imprumuturile destinate sustinerii activitatii curente. Procentul este tot de maxim 70% inclusiv pentru scrisorile de garantie bancara.

Banca Transilvania are peste 200.000 de clienti IMM activi.