Modificarile survenite dupa o analiza a sesizarilor facute de potentialii participanti vor fi transmise, in paralel, de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS).

Arbitrul pensiilor private mai transmite catre CNPAS si rezultatele reconcilierilor dintre administratori privind sesizarile legate de semnarea in mod fraudulos a unor acte de aderare la fondurile de pe pilonul II.

Casa Nationala de Pensii actualizeaza Registrul participantilor pe 5 februarie si, totodata, completeaza tabelul centralizator pentru fiecare fond de pensii obligatorii. Pe 8 februarie, CNPAS va transmite, in scris, rezultatul procesului initial de aderare catre CSSPP si administratori.

Persoanele inscrise in registrul participantilor si cu un singur act de aderare raportat la CNPAS sunt validate, in timp ce persoanele cu mai multe acte individuale de aderare semnate sau validate temporar in cadrul unei raportari bilunare anterioare sunt invalidate si inscrise in tabelul electronic al dublurilor.

Citeste si:

Administratorul caruia i-au fost validati participanti de catre CNPAS are obligatia, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii lor, de a notifica participantii, la fel si denumirea fondului de pensii si a administratorul acestuia.

Procesul de aderare initiala este finalizat prin intocmirea de catre CNPAS a unui proces-verbal de constatare in care sunt mentionate informatii referitoare la numarul total al persoanelor validate, la numarul total al persoanelor invalidate, precum si numarul de persoane validate cu rezerva. De asemenea, se constata si numarul total al persoanelor care urmeaza sa fie repartizate aleatoriu si al celor radiate din registrul participantilor.

Procesul de aderare initiala la pensiile private obligatorii (pilon II) a fost derulat in baza reglementarilor stabilite in norma 18/2007, modificata prin norma 31/2007 privind aderarea initiala la fondurile de pensii administrate privat.

Persoanele eligibile, cu varsta de pana in 35 de ani, care nu au semnat un singur act de aderare la un fond de pensii administrat privat, pana pe 17 ianuarie 2007, precum si cele care au semnat mai multe acte de aderare vor fi ulterior repartizate aleatoriu de catre CNPAS.