Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a decis sa sanctioneze cu avertisment scris societatile Broker House - Broker de Asigurare SRL si Kunden Broker de Asigurare SRL pentru incalcarea prevederilor articolului 24, aliniat (2) din norma nr. 25/2007 privind marketingul de pensii administrate privat.

Potrivit prevederilor mentionate, "orice modificare a actelor constitutive ale brokerului de pensii private se va depune in mod obligatoriu la Oficiul Registrului Comertului numai insotita de avizul prealabil al Comisiei".

Brokerul a fost sanctionat si pentru incalcarea prevederilor articolului 7 din norma 9/2008 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate pentru anul financiar 2007.

Citeste si:

Articolul cuprinde, printre altele, ca "situatiile financiare anuale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie prevazute (...) se vor depune la Comisie in termen de 120 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar, in baza legii pensilor private obligatorii.

Pentru incalcarea prevederilor legale mentionate mai sus, CSSPP a mai acordat o sanctiune, cu amenda contraventionala in valoare de 10.000 lei, lui Dinu Gavril Moldovan, administrator unic al Pension Broker Pool Broker de Pensii Private SRL (actuala Broker House - Broker De Asigurare SRL).

De asemenea, arbitrul pensiilor private a sanctionat, cu avertisment scris, societatea Kunden Broker de Asigurare SRL, intermediar de pensii private, pentru incalcarea prevederilor privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, cu referire la modificarea actelor constitutive.