"Desi dobandirea controlului unic de catre Aegon Woningen Nova B.V. asupra BT Aegon Fond de Pensii S.A reprezinta o concentrare economica, s-a constatat faptul ca aceasta operatiune nu cade sub incidenta Legii Concurentei (nr.21/1996) intrucat nu indeplineste in mod cumulativ conditiile referitoare la valoarea pragului de minimis", mentioneza comunicatul.

Potrivit dispozitiilor Legii Concurentei, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei pentru analiza compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal numai concentrarile economice care depasesc pragurile valorice prevazute de lege. Acestea sunt indeplinite daca cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati intr-o operatiune de concentrare economica depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si nu exista cel putin doi agenti economici implicati in operatiune care sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

Aegon Woningen Nova B.V. detine participatii in doua societati romanesti: Aegon Asigurari de Viata S.A. si BT Aegon Fond de Pensii S.A.

BT Aegon Fond de Pensii S.A., are ca obiect de activitate administrarea fondurilor de pensii, cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale.